Svetovanje

Nudimo svetovanje za vpeljavo in uporabo različnih metodologij. Smo strokovnjaki za področji sistematičnega izboljševanja in inoviranja. Vsi člani tima imamo več 10-letne izkušnje iz prakse.

Pri sistematičnih izboljšavah uporabljamo: Lean (vitkost), 6-Sigmo, njuno kombinacijo Lean 6-Sigma, TPM, teorijo omejitev (Theory of constraints – TOC) itd.

Za sistematično inoviranje uporabljamo: TRIZ, Design for Six Sigma – DFSS, kretivnostne tehnike itd.

Z vidika trajnostnega razvoja smo vodilno svetovalno podjetje v Sloveniji za vpeljavo standardov FSC in PEFC COC trajnostne verige sledljivosti lesa in papirja.

Za podjetja, ki potrebujejo generične standarde ISO sistema poslovanja, svetujemo ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001.

Prehod EU iz linearnega v krožno gospodarstvo uvajamo v podjetja skozi certifikacijsko shemo CRADLE TO CRADLE, kjer se skozi projekte razvijajo inovacije v smeri razgradljivih, reciklabilnih, biorazgradljivih, kompostabilnih proizvodov.

Podjetjem pomagamo pri vpeljavi in uporabi različnih metodologij. Naša glavna prednost je poznavanje in uporaba več različnih metodologij. Za vse metodologije smo bili usposobljeni v tujini pri najboljših strokovnjakih. Glede na želje in situacijo podjetja lahko pomagamo pri izbiri prave metodologije oz. predlagamo kombinacijo orodij iz različnih metodologij.