Svetovanje

Nudimo svetovanje za vpeljavo in uporabo različnih metodologij. Smo strokovnjaki za področji sistematičnega izboljševanja in inoviranja. Vsi člani tima imamo več 10-letne izkušnje iz prakse.

Pri sistematičnih izboljšavah uporabljamo: Lean (vitkost), 6-Sigmo, njuno kombinacijo Lean 6-Sigma, TPM, teorijo omejitev (Theory of constraints – TOC) itd.

Za sistematično inoviranje uporabljamo: TRIZ, Design for Six Sigma – DFSS, kretivnostne tehnike itd.

Podjetjem pomagamo pri vpeljavi in uporabi različnih metodologij. Naša glavna prednost je poznavanje in uporaba več različnih metodologij. Za vse metodologije smo bili usposobljeni v tujini pri najboljših strokovnjakih. Glede na želje in situacijo podjetja lahko pomagamo pri izbiri prave metodologije oz. predlagamo kombinacijo orodij iz različnih metodologij.