Cradle to Cradle (R)

Cradle to Cradle ®

– zahteva “spremembo modela” v povezavi s sedanjim prevladujočim pristopom “Od zibelke do groba”. Gre stran od linearnega razmišljanja v smeri razmišljanja v ciklih. Na to temo potekajo po različnih kongresih razprave po vsem svetu. Tukaj imamo nekaj dejstev glede modela Cradle to Cradle ®.

  • Cradle to Cradle ® model prenaša načelo »kakovost je enaka količini« do industrijskih sistemov. Tok materialov je projektiran tako, da je koristen in uporaben za obnovo in ohranjanje bioloških in tehničnih virov. Ta pristop izhaja iz težnje po upočasnjevanju in zmanjšanju negativnih vplivov na okolje.
  • Izraza »eko – učinkovitost« in »eko – zmogljivost« sta pogosto uporabljena kot eno in isto. Obstaja pa več razlik med njima: Kvantitativna »eko – zmogljivost« definira probleme, ki jih je potrebno zmanjšati (npr. emisije toplogrednih plinov), kvalitativna »eko – učinkovitost« pa definira tudi rešitev (npr. uporaba ogljikovega dioksida kot hranila).
  • Vzdrževanje kakovosti materialov in vključevanje v zasnovo novih izdelkov skozi več življenjskih ciklov je velik izziv. Običajno recikliranje je večinoma linearno. Odpadki so neizogibni, prav tako kot nižja kakovost. Cradle to Cradle ® išče strategije, kako lahko materiali ostanejo v zaprtih zankah, brez izgube kakovosti materialov.
  • Pristop krožnega gospodarstva analizira ekonomiko recikliranja v verigi dodane vrednosti, kar povzroča ustvarjanje prihodka iz recikliranih materialov.
  • Cradle to Cradle ® opredeljuje ohranjanje kakovosti, kot tudi ekonomičnost poslovanja v verigi dodane vrednosti.
  • Ponovna uporaba materialov iz Cradle to Cradle® produktov omogoča, da je cena materialov čim bližja nabavni ceni materialov. Tudi če se zaradi predelave ali čiščenja pojavijo dodatni stroški, so ti še vedno nižji od tržne cene materiala.

S pomočjo tujih strokovnjakov za certifikate Cradle to Cradle vam pomagamo pri pridobivanju tega certifikata. V Sloveniji zaenkrat še nimamo izdelka certificiranega po konceptu Cradle to Cradle. Zavedati se je potrebno, da so resursi omejeni in je z njimi potrebno ravnati odgovorno.

Več informacij lahko najdete na spletni strani našega pertnerja EPEA Switzerland.