Osnove vitke proizvodnje

Osnove vtike proizvodnje

Vsak proizvodni proces je možno izboljšati in ga narediti bolj vitkega, z manj izgubami. Izgube so povezane s PRODUKTIVNOSTJO, so prikrite in jih je sistematično mogoče identificirati in izločiti iz procesa. Z uporabo vitkosti lahko vsaka organizacija izboljša svoje poslovanje. Na 2-dnevni delavnici OSNOVE VITKE PROIZVODNJE vas bomo naučili in usposobili za uporabo orodij vitkosti v praksi.

Kdaj: 28.-29. maj 2020

Delavnica bo zajemala pregled osnovnih temeljnih vsebin s področja vitke proizvodnje, razlag in primerov uporabe orodij vitke proizvodnje, praktične primere uporabe orodij in analiz.

Udeleženci 2-dnevne DELAVNICE OSNOVE VITKE PROIZVODNJE bodo:

 • v slovenskem jeziku dobili pregled nad vsebino in uporabo orodij vitke proizvodnje;
 • naučili se pomena in uporabe orodij vitkosti v praksi;
 • na praktičnih primerih spoznali pomen orodij in vplivov izboljšav na procese;
 • na delavnici se boste naučili UPORABE ORODIJ VITKOSTI in USPOSOBILI analizirati stanje in vzpostaviti vitke procese v vaši proizvodnji.

PRAKTIČNA 2-dnevna DELAVNICA je investicija in bo na vaše podjetje imela več učinkov:

 • udeleženci boste začeli razmišljati v smeri vitkosti procesov;
 • naučili se boste uporabe novih orodij za doseganje vitkosti;
 • uvedli boste spremembe v svoje proizvodne procese;
 • spremembe bodo imele dolgoročne pozitivne učinke v vašem poslovanju ustvarili boste podlago za doseganje dolgoročne konkurenčne prednosti na osnovi nenehnih izboljšav.

Udeleženci boste po zaključenem treningu v praksi znali prepoznavati priložnosti za izboljšave in takoj začeli uporabljati orodja vitkosti za nenehno izboljševanje produktivnosti VAŠIH proizvodnih procesov.

Pregled vsebine 2-dnevne delavnice Osnove vitke proizvodnje:

DAN 1: (09:00-16:00h)

09:00h – 11:00h:

 • Uvod v vitkost
 • Zgodovina vitkosti, osnovna ideja vitkosti, cilji vitkosti,  VAJA
 • Osnovni pregled orodij vitkosti
 • Izgube v procesih – odkrivanje in odstranjevanje, razlaga, primeri, podrobno, VAJA – izgube v mojem procesu

12:00 – 12:30h premor (skupno kosilo)

12:30h dalje do 16:00h ….

 • ….nadaljevanje – Izgube v procesih – odkrivanje in odstranjevanje, podrobno;
 • TEAMSKO DELO: Simulacija vitke proizvodnje z uporabo orodij vitkosti …KAIZEN uvajanje izboljšav v

simuliran proces, analize učinkov

posameznega orodja vitke

proizvodnje

16:00h zaključek dneva 1

DAN 2: (09:00-16:00h)

09:00h – 11:00h:

 • Orodje VSM – Analiza in izboljšanje toka procesa, razlaga, primer, VAJA,
 • YAMAZUMI diagram, razlaga,

12:00 – 12:30h premor (skupno kosilo)

12:30h dalje do 16:00h

 • Orodje OEE – izkoriščenost opreme, VAJA OEE
 • Zanesljivost vizualne kontrole,

         VAJA – teamsko delo,

         simulacija

 • orodje 5x ZAKAJ, primer

         VAJA  na primeru

 • Orodje ISHIKAWA diagram, VAJA
 • Orodja 5S, SMED, TPM (CPV), pregled
 • Uvajanje vitkosti v praksi
 • Povzetek spoznanj
 • Podelitev potrdil o udeležbi

16:00h zaključek dneva 2

 

Prijava…

6-Sigma Black Belt

Black Belt

6-Sigma Black Belt izobraževanje je namenjeno posameznikom, ki se bodo v podjetju ukvarjali z najzahtevnejšimi problemi. Pogoj za udeležbo na tem izobraževanje je predtem udeležba na 6-Sigma Green Belt izobraževanju.

Termina blokov za 6-Sigma Black Belt:

 1. blok (5 dni): 01.-05. junij 2020
 2. blok (5 dni): 29. junij.-03. julij 2020

Kje: Ljubljana oz. lokacija bo naknadno določena z udeleženci izobraževanja (po možnosti v podjetjih udeležencev)

Cena: 4.500 EUR+DDV na osebo. Cena vključuje kotizacijo, obsežno pripadajočo literaturo v slovenskem jeziku, napitke med odmori in kosila. Za zgodnjo prijavo do 21. maja 2019 nudimo 30% popust.

Prijava…

6-Sima Black Belt izobraževanje je nadgradnja Green Belt Traininga. To pomeni še dodatnih deset dni izobraževanja, ki poteka v dveh blokih po pet dni. V teh desetih dneh boste predvsem poglobili statistično znanje ter se seznanili z orodji za načrtovanje poskusov (Design of Experiments), računanjem toleranc in simulacijo. Poudarek je na fazi Analyze in Improve. Načrtovanje poskusov je zelo močno orodje za iskanje vplivnih faktorjev in iskanje pravih nastavitev ključnih faktorjev, da dobimo čim boljši rezultat. Prednost tega pristopa je, da dobimo informacijo kako pomemeben je posamezen faktor in kakšni so tudi medsebojni vplive med faktorji. Pri tolerancah najpogosteje uporabljamo pristop “najslabši primer” (worst case), ki se pa potem v realnosti zelo redko pojavi. Na ta način so velikokrat tolerance sestavnih delov preozke, kar posledično pomeni tudi (pre)drage sestavne dele. Izkaže se, da so lahko tolerance delov pogosto za 40% ali več večje kot pri najslabšem primeru, a še vedno vse deluje.

Tako boste pridobili znanja za vodenje in izvajanje najzahtevnejših projektov. Udeleženci morajo imeti s seboj obvezno prenosni računalnik. Tudi pri tem izobraževanju uporabljamo programsko orodje MINITAB. Za izvedbo izobraževanja morajo biti vsaj 4 kandidati.

Kandidati morajo po šolanju zaključiti projekt, da pridobijo certifikat za Black Belt. Projekt mora biti izpeljan na realnem problemu iz podjetja in rezultate projekta potrdi tudi vodstvo podjetja. Praviloma so prihranki že tega učnega projekta večkratnik investicije v izobraževanje.

Več informacij…