Upravljanje tveganj v krožni ekonomiji

Na globalnem nivoju poteka transformacija industrije iz linearne ekonomije v krožno ekonomijo. Prehod iz trenutne linearne ekonomije v krožno ekonomijo lahko razumemo z vidika tveganj kot izredno kompleksno. Predstavljeno be več možnih metodologij upravljanja z tveganji.

Na 2-dnevni delavnici boste spoznali osnovne informacije, kako upravljati z tveganji.

Kdaj: 26.-27. maj 2021

Delavnica bo zajemala pregled osnovnih temeljnih vsebin s področja strateških, operativnih, finančnih tveganj, razlag in primerov uporabe orodij, praktične primere na tržišču.

Udeleženci 2-dnevne DELAVNICE UPRAVLJANJE TVEGANJ V KROŽNI EKONOMIJI bodo:

 • v slovenskem jeziku dobili pregled nad vsebino in uporabo tveganj;
 • naučili se pomena in uporabe z softwerskimi orodji za upravljanje tveganj v praksi;
 • na praktičnih primerih spoznali pomen izboljšav na procese;
 • spoznali možnosti uporabe SBR metodologije in QFD metodologije upravljanja tveganj
 • na delavnici se boste naučili UPORABE in analizirati tveganja v organizacijah

PRAKTIČNA 2-dnevna DELAVNICA je investicija in bo na vaše podjetje imela več učinkov:

 • udeleženci boste začeli razmišljati v smeri prepoznavanja tveganj;
 • naučili se boste uporabe novih orodij;
 • spremembe bodo lahko imele dolgoročne pozitivne učinke v vašem poslovanju, ustvarili boste podlago za doseganje dolgoročne konkurenčne prednosti na osnovi tveganj.

Udeleženci boste po zaključenem treningu v praksi znali prepoznavati priložnosti za izboljšave, razumeli pomen tveganj, tako operativnih kot finančnih, in vpliv na poslovanje v organizacijah.

Podrobnejši program sledi v kratkem ….

Prijava…

Cradle To Cradle v krožnem gospodarstvu

Na globalnem nivoju poteka transformacija industrije iz linearne ekonomije v krožno ekonomijo. Linearno ekonomijo lahko razumemo kot ekonomijo od zibelke do groba. Krožno ekonomijo lahko razumemo kot ekonomijo od zibelke do zibelke. Cradle to Cradle koncept pomaga organizacijam razvijati krožno ekonomijo.

Na 2-dnevni delavnici boste spoznali osnovne informacije, kako razvijati procese in proizvode skladno z načeli Cradle to Cradle.

Kdaj: 19.-20. maj 2021

Delavnica bo zajemala pregled osnovnih temeljnih vsebin s področja krožne ekonomije, razlag in primerov uporabe Cradle to Cradle, praktične primere na tržišču.

Udeleženci 2-dnevne DELAVNICE CRADLE TO CRADLE V KROŽNEM GOSPODARSTVU bodo:

 • v slovenskem jeziku dobili pregled nad vsebino in uporabo C2C;
 • naučili se pomena in uporabe C2C v praksi;
 • na praktičnih primerih spoznali pomen C2C izboljšav na procese v organizacijah;
 • se naučili primerjave LCA analize linearne ekonomije in C2C koncepta krožne ekonomije
 • na delavnici se boste naučili UPORABE LCA metodologije in analizirati stanje

PRAKTIČNA 2-dnevna DELAVNICA je investicija in bo na vaše podjetje imela več učinkov:

 • udeleženci boste začeli razmišljati v smeri krožnih procesov;
 • naučili se boste uporabe novih orodij, trajnostnih certifikacijskih shem;
 • spremembe bodo imele dolgoročne pozitivne učinke v vašem poslovanju, ustvarili boste podlago za doseganje dolgoročne konkurenčne prednosti na osnovi izboljšav.

Udeleženci boste po zaključenem treningu v praksi znali prepoznavati priložnosti za izboljšave, razumeli koncept CRADLE TO CRADLE in vpliv na poslovanje podjetij.

Podrobnejši program sledi v kratkem.

Prijava…

Osnove vitke proizvodnje

Osnove vitke proizvodnje

Vsak proizvodni proces je možno izboljšati in ga narediti bolj vitkega, z manj izgubami. Izgube so povezane s PRODUKTIVNOSTJO, so prikrite in jih je sistematično mogoče identificirati in izločiti iz procesa. Z uporabo vitkosti lahko vsaka organizacija izboljša svoje poslovanje. Na 2-dnevni delavnici OSNOVE VITKE PROIZVODNJE vas bomo naučili in usposobili za uporabo orodij vitkosti v praksi.

Kdaj: 03.-04. februar 2021

Delavnica bo zajemala pregled osnovnih temeljnih vsebin s področja vitke proizvodnje, razlag in primerov uporabe orodij vitke proizvodnje, praktične primere uporabe orodij in analiz.

Udeleženci 2-dnevne DELAVNICE OSNOVE VITKE PROIZVODNJE bodo:

 • v slovenskem jeziku dobili pregled nad vsebino in uporabo orodij vitke proizvodnje;
 • naučili se pomena in uporabe orodij vitkosti v praksi;
 • na praktičnih primerih spoznali pomen orodij in vplivov izboljšav na procese;
 • na delavnici se boste naučili UPORABE ORODIJ VITKOSTI in USPOSOBILI analizirati stanje in vzpostaviti vitke procese v vaši proizvodnji.

PRAKTIČNA 2-dnevna DELAVNICA je investicija in bo na vaše podjetje imela več učinkov:

 • udeleženci boste začeli razmišljati v smeri vitkosti procesov;
 • naučili se boste uporabe novih orodij za doseganje vitkosti;
 • uvedli boste spremembe v svoje proizvodne procese;
 • spremembe bodo imele dolgoročne pozitivne učinke v vašem poslovanju ustvarili boste podlago za doseganje dolgoročne konkurenčne prednosti na osnovi nenehnih izboljšav.

Udeleženci boste po zaključenem treningu v praksi znali prepoznavati priložnosti za izboljšave in takoj začeli uporabljati orodja vitkosti za nenehno izboljševanje produktivnosti VAŠIH proizvodnih procesov.

Pregled vsebine 2-dnevne delavnice Osnove vitke proizvodnje:

DAN 1: (09:00-16:00h)

09:00h – 11:00h:

 • Uvod v vitkost
 • Zgodovina vitkosti, osnovna ideja vitkosti, cilji vitkosti,  VAJA
 • Osnovni pregled orodij vitkosti
 • Izgube v procesih – odkrivanje in odstranjevanje, razlaga, primeri, podrobno, VAJA – izgube v mojem procesu

12:00 – 12:30h premor (skupno kosilo)

12:30h dalje do 16:00h ….

 • ….nadaljevanje – Izgube v procesih – odkrivanje in odstranjevanje, podrobno;
 • TEAMSKO DELO: Simulacija vitke proizvodnje z uporabo orodij vitkosti …KAIZEN uvajanje izboljšav v

simuliran proces, analize učinkov

posameznega orodja vitke

proizvodnje

16:00h zaključek dneva 1

DAN 2: (09:00-16:00h)

09:00h – 11:00h:

 • Orodje VSM – Analiza in izboljšanje toka procesa, razlaga, primer, VAJA,
 • YAMAZUMI diagram, razlaga,

12:00 – 12:30h premor (skupno kosilo)

12:30h dalje do 16:00h

 • Orodje OEE – izkoriščenost opreme, VAJA OEE
 • Zanesljivost vizualne kontrole,

         VAJA – teamsko delo,

         simulacija

 • orodje 5x ZAKAJ, primer

         VAJA  na primeru

 • Orodje ISHIKAWA diagram, VAJA
 • Orodja 5S, SMED, TPM (CPV), pregled
 • Uvajanje vitkosti v praksi
 • Povzetek spoznanj
 • Podelitev potrdil o udeležbi

16:00h zaključek dneva 2

 

Prijava…

6-Sigma Black Belt

6-Sigma Black Belt izobraževanje je namenjeno posameznikom, ki se bodo v podjetju ukvarjali z najzahtevnejšimi problemi. Pogoj za udeležbo na tem izobraževanje je predtem udeležba na 6-Sigma Green Belt izobraževanju.

Termina blokov za 6-Sigma Black Belt:

 1. blok (5 dni): 01.-05. junij 2020
 2. blok (5 dni): 29. junij.-03. julij 2020

Kje: Ljubljana oz. lokacija bo naknadno določena z udeleženci izobraževanja (po možnosti v podjetjih udeležencev)

Cena: 4.500 EUR+DDV na osebo. Cena vključuje kotizacijo, obsežno pripadajočo literaturo v slovenskem jeziku, napitke med odmori in kosila. Za zgodnjo prijavo do 21. maja 2019 nudimo 30% popust.

Prijava…

6-Sima Black Belt izobraževanje je nadgradnja Green Belt Traininga. To pomeni še dodatnih deset dni izobraževanja, ki poteka v dveh blokih po pet dni. V teh desetih dneh boste predvsem poglobili statistično znanje ter se seznanili z orodji za načrtovanje poskusov (Design of Experiments), računanjem toleranc in simulacijo. Poudarek je na fazi Analyze in Improve. Načrtovanje poskusov je zelo močno orodje za iskanje vplivnih faktorjev in iskanje pravih nastavitev ključnih faktorjev, da dobimo čim boljši rezultat. Prednost tega pristopa je, da dobimo informacijo kako pomemeben je posamezen faktor in kakšni so tudi medsebojni vplive med faktorji. Pri tolerancah najpogosteje uporabljamo pristop “najslabši primer” (worst case), ki se pa potem v realnosti zelo redko pojavi. Na ta način so velikokrat tolerance sestavnih delov preozke, kar posledično pomeni tudi (pre)drage sestavne dele. Izkaže se, da so lahko tolerance delov pogosto za 40% ali več večje kot pri najslabšem primeru, a še vedno vse deluje.

Tako boste pridobili znanja za vodenje in izvajanje najzahtevnejših projektov. Udeleženci morajo imeti s seboj obvezno prenosni računalnik. Tudi pri tem izobraževanju uporabljamo programsko orodje MINITAB. Za izvedbo izobraževanja morajo biti vsaj 4 kandidati.

Kandidati morajo po šolanju zaključiti projekt, da pridobijo certifikat za Black Belt. Projekt mora biti izpeljan na realnem problemu iz podjetja in rezultate projekta potrdi tudi vodstvo podjetja. Praviloma so prihranki že tega učnega projekta večkratnik investicije v izobraževanje.

Več informacij…

Cradle to Cradle (C2C) s praktičnimi primeri

Koncept Cradle to Cradle® opredeljuje in razvija ponovno uporabo izdelkov. V primerjavi s tradicionalnim recikliranjem ohranja enak nivo kakovosti surovin skozi življenjske cikle, uporabljajo pa se le varne kemikalije.

Izdelki so razviti v skladu z načelom ohranjanja kakovosti surovin v več življenjskih ciklih, tudi če upoštevamo uporabo, proizvodne procese in ponovno uporabo. To pomeni: brez odpadkov, saj so vse sestavine v naslednjem ciklu obravnavane kot hranila. Pravi materiali so vključeni v določene cikle (metabolizem) ob pravem času in na pravem mestu.

Pristop krožnega gospodarstva analizira ekonomijo recikliranja v vrednostni verigi, kar vodi k ustvarjanju prihodkov iz recikliranih materialov. C2C® določa ohranjanje kakovosti in stroškovno učinkovitost verige z dodano vrednostjo. Ponovna uporaba materialov od izdelkov Cradle do Cradle® omogoča, da so stroški materiala čim bolj podobni stroškom materialov. Tudi če nastanejo dodatni stroški zaradi predelave ali čiščenja, so še vedno nižji od tržne cene materiala.

Model C2C® prenaša načelo “kakovost je enaka količini” v industrijske sisteme. Pretok materialov je zasnovan tako, da je koristen in uporaben za obnovo in ohranjanje bioloških in tehničnih virov. Ta pristop izhaja iz težnje po upočasnitvi in ​​zmanjšanju negativnih vplivov na okolje. Predstavljamo nekaj prelomnih projektov in inovacij podjetij Wolford, Bayonix, Clariant.

WOLFORD

Avstrijsko tekstilno podjetje Wolford z lokacijama Bregenz v Avstriji in Murska Sobota v Sloveniji, odpira novo zgodbo v smeri krožnega gospodarstva. To je preboj na področju oblačil in tekstilij.

Po petih letih timskega dela v konzorciju 15. podjetij so uspeli certificirati tako biološki cikel razgradnje preko industrijskega kompostiranja kot tehnični cikel prek razgradnje tekstilij.

Obe certifikaciji sta izvedeni na GOLD Level Cradle to Cradle Certified ™ in videz je “luksuzen”. Do leta 2025 želi Wolford certificirati 50% svojega programa skozi CRADLE TO CRADLE™ certifikacijo.

BAYONIX®

V biološkem sistemu je plastenka Bayonix eno večjih sistemskih rešitev proti prekomernemu onesnaževanju s plastiko.

Vsako leto se v plastenke vloži 89 milijard litrov vode. Samo v Nemčiji se vsako sekundo porabi 1500 plastenk. Približno 80% teh steklenic konča v smeteh. V Nemčiji je v obtoku okoli 800 milijonov takšnih steklenic, zato se vsako leto v to državo vrne približno 500-600 milijonov plastenk. Po vsem svetu se letno na odlagališčih in v naših oceanih nabere 35 milijard plastičnih steklenic.

Ustekleničena voda povzroča 90 do 1000 krat več onesnaževanja okolja kot voda iz pipe. Za proizvodnjo plastičnih steklenic za enkratno uporabo je za proizvodnjo vsake steklenice potrebnih približno 3 litre vode.

Med Havaji in ameriško celino je otok, ki je velik kot Srednja Evropa, zgrajen iz zavrženih plastičnih odpadkov. Ocenjuje se, da tehta več kot tri milijone ton. Znanstveniki so izračunali, da je šestkrat več plastike kot planktona v morju. Ko se razčleni v mikroplastiko, lahko vstopijo tudi v našo prehranjevalno verigo. Plastična steklenička za enkratno uporabo traja približno 450 let, da se naravno razgradi. Surovine se zmanjšujejo in kakovost recikliranja se slabša. Okolje izrabljamo 1,6-krat intenzivneje, kot se narava lahko sama regenerira. Nevarnosti so topila in mehčalci, kot so ftalati, antimon, bisfenol in še veliko več.

Prva športna steklenica, ki je prejela certifikat Cradle to Cradle Certified na “zlatem” nivoju. Zelo lahka steklenica, v kateri je tekočina 100% obdana z materialom brez škodljivih snovi!

Prva športna steklenička je 100% biorazgradljiva in 100% reciklirana.

CLARIANT

Kot eno vodilnih svetovnih kemičnih podjetij na svetu, Clariant prispeva k ustvarjanju vrednosti z inovativnimi in trajnostnimi rešitvami za kupce iz številnih industrij. Njihov portfelj je zasnovan tako, da čim bolj natančno zadovolji posebne potrebe. Hkrati so raziskave in razvoj usmerjeni v obravnavo ključnih trendov našega časa. Ti vključujejo energetsko učinkovitost, obnovljive surovine, mobilnost brez emisij in ohranjanje omejenih virov. Poslovne enote so organizirane v štiri poslovna področja: kemikalije za nego, naravni viri, kataliza in plastika in premazi.

Od riževega žita  do LICOCARE® RBW Cradle to Cradle Certifikata je ena od naslednjih prebojnih inovacij. Večnamenski dodatki so pridobljeni iz surovega voska iz riževih otrobov. To je stranski proizvod pri proizvodnji olja riževih otrobov. Clariant kemično in fizično nadgradi to obnovljivo surovino in tako prispeva k uporabi polne vrednosti riževih zrn.

 

Več o podobnih projektih in CRADLE TO CRADLE™ konceptu lahko izveste na 2-dnevni delavnici CRADLE TO CRADLE V KROŽNEM GOSPODARSTVU.

Vitko poslovanje – vitka pisarna

Procesi v pisarnah / administraciji imajo skrite izgube = pogosto opravljamo nepotrebna opravila, več kot je potrebno, delamo napake in nismo zadovoljni. Te izgube lahko odstranimo in postanemo bolj vitka organizacija.

 Vitkost je sistematični pristop k identifikaciji in odstranjevanju  izgub s pomočjo nenehnih izboljšav, na osnovi proizvajanja izdelkov/izvajanja storitev po potrebi kupca z namenom doseganja odličnosti poslovanja.

Vitkost se danes uporablja pri optimizaciji pisarniškega poslovanja (npr. administracije v zdravstvu, bančništvu, izobraževanju itd.). Osnovni koncept vitkosti je usmerjenost na uporabnika in usmerjenost k nenehnemu napredku.

 Pozitivni vplivi uporabe strategije vitkega poslovanja na organizacijo so:

 • višji učinkovitosti procesov v administraciji in podpornih službah;
 • manj izgub vseh virov (časa, energije, …) v procesih v administraciji;
 • izboljšani motivaciji zaposlenih;
 • boljši kakovosti storitev in lojalnosti kupcev;
 • manj odvečnega dela v administraciji;
 • boljše izkoriščenje obstoječih kapacitet;
 • skrajšanje časa izvajanja dela;
 • povečanje zadovoljstva uporabnikov;
 • boljša administrativna podpora poslovanju in administrativna učinkovitost;
 • boljša preglednost nad procesi;
 • manjša odvisnost od preskušanja in ocenjevanja, ukrepanje na osnovi dejstev;
 • večji produktivnosti, manj stroških, večji stroškovni učinkovitosti;
 • boljši cenovni konkurenčnosti na trgu;
 • ustvarimo stabilno platformo in maksimiziramo učinkovitost, produktivnost;
 • hitreje se učimo in dosežemo nenehni napredek;
 • ustvarimo nove priložnosti za razne vrste izboljšav v poslovanju.

Pri vitkem poslovanju smo usmerjeni v:

 • končnega potrošnika in v razvoj vrednosti, ki jo je pripravljen kupec plačati. Česar ne moremo prodati (kupec ni pripravljen plačati) ne počnemo. Temu se želimo približati.
 • Zagotoviti izdelke/storitve na učinkovit način, takrat ko kupec zahteva, v količinah ki jih kupec zahteva, ter v zahtevani v kakovosti in po ostalih pogojih, ki jih kupec zahteva;
 • nenehne izboljšave naših procesov. Nenehno smo usmerjeni v vrednost za kupca.
 • Nenehno uporabo orodij vitkega poslovanja za identifikacijo in odstranjevanje vseh vrst izgub v procesih;
 • spoštovanje sodelavcev;
 • dolgoročni razvoj, saj je vitkost način vsakodnevnega dela in življenja organizacije.

Cilji vitkega poslovanja so:

 • čim enostavnejše obvladovanje procesov z manj človeškega napora;
 • čimmanj izgub v procesih (nepotrebno: čakanje, zaloge, transport, preveč vrednosti, gibanje, popravila, napačno vključeni/vodeni sodelavci);
 • postati visoko odziven na zahteve kupcev (naših odjemalcev);
 • proizvajati izdelke/izvajati storitve vrhunske kakovosti;
 • proizvajati/izvajati storitve najbolj učinkovito, ekonomično.

Vitko poslovanje se osredotoča na procese in pomeni predvsem delajmo pametneje.

Metodologije za stalne izboljšave

Metodologije za stalne izboljšave so še vedno slabo poznane in uporabljene v slovenskem prostoru. Vsaka metodologija ima svoje prednosti in slabosti. Nobena ni čudežna! Pred uporabo katerekoli je dobro vedeti, čemu je namenjena in kaj lahko od nje pričakujemo. Pri stiku s podjetji zelo pogosto zaznam nepoznavanje in zmedo glede teh metodologij. Namen tega prispevka je na kratko pojasniti namen vsake metodologije in potem v nadaljnjih prispevkih obdelati podrobneje vsako metodologijo.

6-Sigma (Six Sigma): je sistematičen pristop k izboljševanju obstoječih produktov in procesov. Projekti se izvajajo po sistematiki DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control), ki vključuje korake in orodja za posamezne faze, ki nas vodijo do prepoznavanja ter odpravljanja glavnih vzrokov problema. Glavni namen je izboljšanje kakovosti, kjer ima kakovost širši pomen (lahko je tudi pretočni čas, zaloge,…). Značilnost 6-Sigme je delo s podatki, številkami in dejstvi. Na podlagi teh se naredijo zaključki in ne na podlagi mnenj, občutkov. Uporablja se lahko povsod, kjer imamo opravka s procesi. Vključuje množico orodij (MSA, sposobnost procesa, kreativnostne tehnike, SPC,…), ki so povezana v celoto in na takšen način so bolj učinkovita in dajejo boljše rezultate.

Vitkost (Lean): enostavno bi lahko rekli, da služi pohitritvi procesov. Dejansko nam pomaga z manj resursi in napora narediti več in bolje. Delati pametneje!Pomembna stvar pri vitki transformaciji je 3P (namen, proces in ljudje). Pri vpeljavi in uporabi v zahodnem svetu se vse prevečkrat spregleda zadnji P – ljudje. Glavni trije pojmi v vitkosti so:

– MUDA (7 oz. 8 vrst izgub)

– MURI (preobremenjenost)

– MURA (neuravnoteženost).

Tudi vitkost vsebuje kopico orodij (VSM, 5S, Poka Yoke, Pull,…). Rad bi poudaril, da vitkost ni samo 5S. Velikokrat slišim v podjetjih, da že uporabljajo vitkost, saj imajo že nekaj let uveden 5S. To je samo en kamenček v celotnem mozaiku. Pet načel vitkosti velja kot recept za izboljšanje učinkovitosti na delovnem mestu in vključujejo:                                                                                                       1) določanje vrednosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           2) načrtovanje toka vrednosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                           3) ustvarjanje pretoka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         4) uporaba sistema vlečenja (PULL)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   5) prizadevanje za popolnost.

TPM (Total Productive Maintenance): večkrat prihaja do zmešnjave kaj je vitkost in kaj TPM. Eni vključujejo TPM kar kot delček vitkosti, a po mojem to ni čisto prav. Tudi sam sem do šolanja za TPM inštruktorja smatral TPM kot del vitkosti. Po tem šolanju sem mnenje spremenil in bi rekel, da je TPM zelo podoben po vsebini in obsegu vitkosti. A TPM bi uporabil tam kjer želim izboljšati učinkovitost strojev (stiskalnice, stružnice, brizgalni stroji) in vitkost bolj v procesih (montaža, linijska proizvodnja). Velikokrat velja napačno prepričanje, da je TPM samo vzdrževanje strojev. Vendar TPM je precej bolj obširna zadeva in vključuje npr. tudi procese v pisarnah. Se pravi TPM ni samo za stroje in vzdrževanje.

ToC (Theory Of Constraints): glavni namen te metodologije je prepoznati ozko grlo v sistemu in postaviti težišče za izboljšave. V kolikor delate izboljšave na operacijah, ki niso ozko grlo, ne boste povečali števila izdelanih kosov na časovno enoto. Ključno je poiskati ozko grlo v procesu in le tega pohitriti, saj bomo le na ta način bistveno vplivali rezultat procesa. Za izvajanje sprememb v podjetju moramo najprej odgovoriti na sledeča vprašanja:

– Kaj spremeniti?

– V katero smer bodo šle spremembe in kako bo po spremembah?

– Kako učinkujejo spremembe?

Metode ToC-a pomagajo ciljno usmerjeno in celostno odgovoriti na zgornja vprašanja. Temelji na naslednjih osnovnih idejah:

– realni človeški sistemi so notranje enostavni,

– znotraj človeških sistemov vedno obstaja »win-win« rešitev (konflikti temeljijo na najmanj eni napačni predpostavki),

– v vsakem sistemu obstaja omejujoč faktor z ozirom na cilj sistema (omejitev). ToC se najpogosteje uporablja v proizvodnji, distribuciji in projektnem vodenju. Pri slednjem je predvsem zanimiv pristop hkratnega vodenja več projektov.

Z UČINKOVITO RABO OPREME (OEE) DO BOLJ VITKE PROIZVODNJE

Česar ne merimo, ne moremo nadzorovati. To enako velja za učinkovitost izrabe opreme oz. strojev in naprav, OEE (angl. Overall  Equipment Efficiency). OEE je razvil Seiichi Nakajima leta 1960 z namenom, da bi ovrednotil kako učinkovito uporabljajo opremo v proizvodnji. Če tega parametra ne merimo, smo pogosto prepričani, da je z našim procesom/izrabo opreme vse vredu, sploh če količinsko s kosi zadostimo zahtevam trga. OEE nam pomaga jasno identificirati  ključne izgube procesa ter nas v nadaljevanju usmeri v odstranjevanje vzrokov za slabo izrabo opreme. S tem nam pomaga povečati proizvodnjo z obstoječo opremo in povečati produktivnost. OEE nam omogoča, da se nenehno izboljšujemo saj:

 • OEE nam pomaga jasno identificirati  ključne izgube procesa ter nas v nadaljevanju usmeri v odstranjevanje vzrokov za slabo izrabo opreme.
 • S tem nam pomaga povečati proizvodnjo z obstoječo opremo in povečati produktivnost.
 • OEE nam pokaže priložnosti za izboljšave.
 • Česar ne merimo ne moremo obvladovati (izboljšati).

Primer 1: Če smo v proizvodnji nizko prilagodljivi (spodobni smo izdelovati le velike serije), trg pa zahteva visoko odzivnost (veliko različnih izdelkov malih serij v kratkem času), potem nam npr. veliko število (dolgo časa trajajočih) menjav v proizvodnji povzroči, da nam OEE upade, saj tekom menjave oprema ni v uporabi (glej izgube zgoraj). Posledično pade produktivnost, povečajo pa se izgube, v praksi pa zato dodatno uvajamo delo v dodatnih izmenah. OEE se tako ne izboljša, stroški poslovanja pa narastejo.

OEE izračunamo tako, da v našem procesu izmerimo tri parametre (slika 1): RAZPOLOŽLJIVOST ČASA, DOSEGANJA KAPACITET STROJEV/NAPRAV  in STOPNJO KAKOVOSTI.

Slika 1: Primer izračuna OEE

Ponavadi  imamo v takšnih primerih (OEE=56%) v praksi težave, ker  npr. v  eni izmeni ne naredimo dovolj kosov, zato pogosto kot rešitev uvajamo nove stroje, gremo v nove investicije za opremo  ali podaljšamo čas proizvajanja, npr. uvedemo 2. ali 3. izmeno ipd. Ampak v tem primeru proces ne postanebolj vitek, produktivnost ne naraste, OEE se ne spremeni, oprema ni bolj izkoriščena. Kvečjemu imamo potem še več opreme, ki je enako slabo izkoriščena.  Edina rešitev za povečanje OEE je izključno izboljšanje procesa (izločanje vseh vrst izgub, slika 1 zgoraj).

Ko enkrat posnamemo stanje in izračunamo OEE (%), je praviloma čas za razvoj ukrepov za povečanje OEE.  Z ostalimi orodji vitke proizvodnje (npr. SMED, TPM, 8W, ipd.) sistematično pristopimo k zmanjševanju izgub v izbranem procesu.

OEE v praksi želimo čimvečji in sicer vsaj nad 0,85 (=85%), praviloma  OEE najprej merimo na ozkih grlih v procesu in sicer časovno gledano na izmeno. Ponavadi  se v procesih z manjšim OEE (pod 85%) izkažejo za največjo težavo/izgubo dolgotrajne menjave, kar lahko rešimo z uporabo orodja vitke proizvodnje SMED = hitre menjave v manj kot 10min (angl. Single Minute Exchange of Dies).

OEE lahko merimo tudi on-line v realnem času in ne le na izmeno, dan, teden, mesec.

Slika 2: Primer izpisa iz Datalyzer-ja

Prednosti takšnega on-line merjenja v realnem času/zajemanja podatkov o OEE so:

 • On-line (takojšnji) prikaz OEE v %;
 • OEE se izračunava avtomatsko, izris grafov je sproten;
 • lokacija prikaza (display za prikaz OEE) je lahko drugje, kot je stroj;
 • parametre za izračun OEE lahko prilagajamo;
 • analiza odstopanj OEE po izbranem parametru (izmeni, operaterju, stroju, ipd.);
 • v primeru upadanja OEE imamo možnost za avtomatsko on-line (v realnem času) alarmiranje direktno na odgovorni oddelek/ osebo;
 • hitro ukrepanje in reševanje težav;
 • možnost povezovanja obstoječimi podatkovnimi bazami Oracle, MS SQL.

Program DATALYZER s širokim naborom možnosti zajemanja podatkov in analiz o procesu je na voljo tudi v slovenskem jeziku )več o tem na https://www.3zen.si/datalyzer/).

Nemška okoljska nagrada s slovenskim pridihom

KAKO SE POČUTIŠ, ČE SI DEL ZGODBE O USPEHU MEDNARODNIH PODJETIJ NA PREHODU V KROŽNO GOSPODARSTVO?

V mesecu decembru je potekal izbor za Nemško okoljsko nagrado, kjer je bilo nominiranih 6 industrijskih projektov, vodenih in koordiniranih s strani partnerskega podjetja ZEN iz Švice, EPEA Switzerland GmbH, ki deluje v smeri transformacije industrije iz linearne v krožno ekonomijo z optimizacijo materialov, nabavne verige in kemikalij.

6 nominacij za oskarja, 3 podjetja so se uvrstila v finale, 2 podjetji sta dobili Nemško okoljsko nagrado, Werner&Mertz in OceanSafe, Oskarja v tem trenutku v EU. Vesel sem, da lahko sodelujem v zgodbi o uspehu kot akreditiran ocenjevalec inovativnih in prebojnih projektov po shemi Cradle to Cradle™.

 1. Werner&Mertz

Pobuda za recikliranje, ki so jo leta 2012 ustanovili v podjetju Werner & Mertz, je izjemno dokazala, da je embalažo z blagovno znamko mogoče izdelati iz stare odvržene plastike, zbrane preko reciklažnih podjetij, in vrnjene nazaj v predelavo. Pa ne samo za detergente, čistila in čistila, ampak prvič tudi za kozmetiko (geli za prhanje). To omogoča kakovostna obdelava recikliranega materiala, ki je nato večkrat na voljo za novo embalažo. Primerljivega visokokakovostnega recikliranja mešane zbrane plastične embalaže za gospodinjstvo ni nikjer po svetu.

Zaradi tega je Werner & Mertz postal pionir recikliranja in to upravičeno sporoča na embalaži in v televizijskem oglaševanju. Do zdaj je bilo v okviru pobude na trg danih več kot 400 milijonov steklenic iz 100-odstotno stare plastike. To daje razlog za upanje, da se bo v prihodnosti vnos plastike v okolje občutno zmanjšal, saj plastični odpadki dobijo vrednost.

2. OceanSafe

OceanSafe™ je bil imenovan med zmagovalce nemške nagrade za trajnostni razvoj. Podjetje je navdušilo s svojim modularnim konstrukcijskim sistemom za tekstilno industrijo, ki je skladen z načeli krožnega gospodarstva in je Cradle to Cradle Certified ™ GOLD.

Modularni sistem, ki ga je razvil OceanSafe™, tekstilni industriji omogoča izdelavo okolju prijaznih izdelkov s certifikatom Cradle to Cradle Certified ™ Gold. Medtem ko mnogi običajni tekstili med pranjem sproščajo mikroplastiko in tako onesnažujejo vodo, so izprana mikrovlakna iz modularno pripravljenega kompleta prej, vlaken in barvil OceanSafe™ varna za biološke cikle. Del krožnega koncepta je, da odsluženi tekstil prodajni partnerji vzamejo nazaj in ga pošljejo na industrijsko kompostiranje, kar tudi zmanjša odpadek. Izjemno širok in visokokakovosten nabor modularnega sistema z 18 različnimi prejami vključuje sintetična in naravna vlakna, vključno z novo razvitimi in patentiranimi vlakni, ki so hitro biološko razgradljiva in hkrati trajno zavirajo gorenje. Obstajajo tudi primerna barvila in dodatki, ki so prav tako varni za biološki cikel. Od 20 do 30 odstotkov količine mikroplastike v vodi in oceanih prihaja iz tekstila. S pametnim modularnim sistemom OceanSafe™ ima industrija privlačno in ogromno priložnost, da spremeni to situacijo.