SMED in OEE delavnica

SMED in OEE

Zakaj SMED in OEE delavnica?

SMED in OEE delavnica je 1- oz. več-dnevna delavnica, kjer:

 • bodo udeleženci začeli razmišljati v smeri vitkosti pri menjavah;
 • se bodo naučili  uporabe orodij SMED in OEE v praksi;
 • bodo zasnovali  spremembe za svoje proizvodne procese;
 • SMED in OEE (več o obeh orodjih: SMED in OEE) bo podlaga za doseganje dolgoročne konkurenčne prednosti podjetja.

Kdaj: 20. februar 2021

SMED in OEE delavnica

SMED in OEE delavnica – Pregled vsebine:

09:00 – 12:00

 • Osnove vitke proizvodnje, procesi, pomen, kratek pregled
 • Izgube v procesih, vrste, razlaga, primeri, pojasnila,  VAJA
 • Izkoriščenost opreme OEE, kaj je OEE, pomen, faktorji, kako se izračuna
 • Faktorji OEE podrobno (izraba časa, produktivnost, kakovost)
 • OEE in menjave orodij, SMED, vplivi in učinki na naše procese / podjetje

12:00 – 13:00 Kosilo

12:00 – 16:00

 • Izračun OEE, VAJE – IZRAČUNI, PASTI, PRIMERI, POJASNILA
 • 5S kot podpora SMED, VAJA, PRIMER
 • Osnove SMED (kaj je SMED, zakaj SMED, kako)
 • 4-koračna metoda SMED (podrobni pregled kako se izvede)
 • TEAMSKO DELO: Simulacija menjave – SMED (4 koračna delavnica na primeru menjave – 3ZEN simulacija, kako se pripravimo na SMED, določitev vlog, kako posneti stanje, katere podatke zajeti, analiza stanja – poti, orodij, izgub, razvoj izboljšav, uvajanje izboljšav, menjava po ukrepih – nova simulacija , analiza – diagram ukrepi/koristi, kako razvijemo plan ukrepov in nadaljnji koraki.)

15:30 – 16:00 Povzetek spoznanj

SMED in OEE delavnica je namenjena:

 • Direktorjem, managerjem,
 • Vodjem proizvodnje, izmenovodjem, mojstrom,
 • Vodjem kakovosti, članom teamov kakovosti,
 • Vodjem tehnologije, razvoja in sodelavcem različnih tehničnih služb,
 • Operaterjem strojev, vzdrževalcem, članom teamov za stalne izboljšave,
 • Vodjem in sodelavcem v nabavi, logistiki.

Investicija v SMED in OEE delavnico:

= 290 EUR + DDV na udeleženca (za 1-dnevni trening na trgu)

Kotizacija vključuje barvno tiskano literaturo v slovenskem jeziku, napitke med odmori in kosilo. Možen dogovor za dodaten popust pri udeležbi več oseb iz istega podjetja.

Možna je interna izvedba  delavnice v vašem podjetju, kjer bodo udeleženci na konkretnih primerih izvedli praktični del.

Kraj izvedbe: Ljubljana oz. pri vas v podjetju

Prijava…

 

 

Osnove vitke proizvodnje

Osnove vitke proizvodnje

Vsak proizvodni proces je možno izboljšati in ga narediti bolj vitkega, z manj izgubami. Izgube so povezane s PRODUKTIVNOSTJO, so prikrite in jih je sistematično mogoče identificirati in izločiti iz procesa. Z uporabo vitkosti lahko vsaka organizacija izboljša svoje poslovanje. Na 2-dnevni delavnici OSNOVE VITKE PROIZVODNJE vas bomo naučili in usposobili za uporabo orodij vitkosti v praksi.

Kdaj: 03.-04. februar 2021

Delavnica bo zajemala pregled osnovnih temeljnih vsebin s področja vitke proizvodnje, razlag in primerov uporabe orodij vitke proizvodnje, praktične primere uporabe orodij in analiz.

Udeleženci 2-dnevne DELAVNICE OSNOVE VITKE PROIZVODNJE bodo:

 • v slovenskem jeziku dobili pregled nad vsebino in uporabo orodij vitke proizvodnje;
 • naučili se pomena in uporabe orodij vitkosti v praksi;
 • na praktičnih primerih spoznali pomen orodij in vplivov izboljšav na procese;
 • na delavnici se boste naučili UPORABE ORODIJ VITKOSTI in USPOSOBILI analizirati stanje in vzpostaviti vitke procese v vaši proizvodnji.

PRAKTIČNA 2-dnevna DELAVNICA je investicija in bo na vaše podjetje imela več učinkov:

 • udeleženci boste začeli razmišljati v smeri vitkosti procesov;
 • naučili se boste uporabe novih orodij za doseganje vitkosti;
 • uvedli boste spremembe v svoje proizvodne procese;
 • spremembe bodo imele dolgoročne pozitivne učinke v vašem poslovanju ustvarili boste podlago za doseganje dolgoročne konkurenčne prednosti na osnovi nenehnih izboljšav.

Udeleženci boste po zaključenem treningu v praksi znali prepoznavati priložnosti za izboljšave in takoj začeli uporabljati orodja vitkosti za nenehno izboljševanje produktivnosti VAŠIH proizvodnih procesov.

Pregled vsebine 2-dnevne delavnice Osnove vitke proizvodnje:

DAN 1: (09:00-16:00h)

09:00h – 11:00h:

 • Uvod v vitkost
 • Zgodovina vitkosti, osnovna ideja vitkosti, cilji vitkosti,  VAJA
 • Osnovni pregled orodij vitkosti
 • Izgube v procesih – odkrivanje in odstranjevanje, razlaga, primeri, podrobno, VAJA – izgube v mojem procesu

12:00 – 12:30h premor (skupno kosilo)

12:30h dalje do 16:00h ….

 • ….nadaljevanje – Izgube v procesih – odkrivanje in odstranjevanje, podrobno;
 • TEAMSKO DELO: Simulacija vitke proizvodnje z uporabo orodij vitkosti …KAIZEN uvajanje izboljšav v

simuliran proces, analize učinkov

posameznega orodja vitke

proizvodnje

16:00h zaključek dneva 1

DAN 2: (09:00-16:00h)

09:00h – 11:00h:

 • Orodje VSM – Analiza in izboljšanje toka procesa, razlaga, primer, VAJA,
 • YAMAZUMI diagram, razlaga,

12:00 – 12:30h premor (skupno kosilo)

12:30h dalje do 16:00h

 • Orodje OEE – izkoriščenost opreme, VAJA OEE
 • Zanesljivost vizualne kontrole,

         VAJA – teamsko delo,

         simulacija

 • orodje 5x ZAKAJ, primer

         VAJA  na primeru

 • Orodje ISHIKAWA diagram, VAJA
 • Orodja 5S, SMED, TPM (CPV), pregled
 • Uvajanje vitkosti v praksi
 • Povzetek spoznanj
 • Podelitev potrdil o udeležbi

16:00h zaključek dneva 2

 

Prijava…