TRIZ

Sistematično inoviranje s TRIZ-om

Pogosto velja prepričanje, da je inovacija naključen dogodek, ki se dogodi redkim posameznikom. Vendar zadnji trendi to miselnost obračajo na glavo. Tako se metodologija TRIZ hitro širi po korporacijah in podjetjih po celem svetu. TRIZ je ruska kratica za teorijo reševanja inventivnih problemov, katere oče je Rus Genrich Altshuller (1926-1998). Je metodologija, ki vsebuje množico orodij za sistematično inoviranje. Metodologija se osredotoča na prepoznavanje in reševanje protislovij v naših sistemih. Običajno, ko naletimo na protislovje, sprejmemo kompromis in to je napačen pristop. V primeru, ko rešimo protislovje, lahko po Altshullerju govorimo o inovaciji.  Glavna spoznanja Altshullerja pri nstanku TRIZ-a so bila:

– niso vse rešitve enako inovativne in Altshuller jih je razdelil v 5-nivojev.

– na podlagi raziskave okrog 200.000 patentov je bilo ugotovljeno, da se v njih pojavlja »samo« 40 različnih principov.

99% stvari je že odkritih. Velikokrat izumljamo po nepotrebnem, saj je večina problemov že rešenih.

– tehnični sistemi se razvijajo po predvidljivih in ponavljajočih vzorcih – trendih. Torej evolucija tehničnih sistemov ni naključna.

Uvajajo oz. uporabljajo ga Proctor&Gamble, General Electric, Intel, Siemens, Ford, Honda, Motorola, Philips itd. Trenutna velesila v uvajanju in uporabi metodologije je Južna Koreja, kjer so glavni uporabniki LG, Samsung in Hyundai.

Pred nekaj leti je naše podjetje pripeljalo metodologijo v Slovenijo in nudimo šolanja za osnovni nivo usposobljenosti (Level 1). Več informacij o tem usposabljanju: TRIZ Level 1.