TRIZ

Tako kot za izboljšave obstajajo različni sistematični pristopi (vitkost, 6-Sigma) ravno tako obstaja sistematičen pristop za inoviranje. Pogosto velja prepričanje, da je inovacija naključen dogodek, ki se dogodi redkim posameznikom. Vendar zadnji trendi to miselnost obračajo na glavo. Tako je t.i. moderni TRIZ v obdobju hitre rasti uporabnikov po celem svetu. Uvajajo oz. uporabljajo ga Proctor&Gamble, General Electric, Intel, Siemens, Ford, Honda itd. V veliko podjetjih uvajajo TRIZ kot dopolnilo metodologiji 6-Sigma.  Kaj je TRIZ? TRIZ je ruska kratica za teorijo reševanja inventivnih problemov, katere oče je Rus Genrich Altshuller (1926-1998). TRIZ je sistematično uporabljiva zbirka miselnih orodij za strukturirano obdelavo problema, kjer je v središču odkritje, izostritev in premostitev tehničnih protislovij z izrabo razpoložljivih sistemskih resursov in prepoznavanje evolucijskih lastnosti prisotnih v tehničnih sistemih. Uporablja se lahko tako za izboljšave produktov in procesov kot tudi za razvoj novih generacij tehnologij, produktov in procesov.