DFSS

Design for Six Sigma (DFSS) je metodika 6-Sigme za sistematičen razvoj novih produktov in procesov. Pridobili boste sistematičen pristop in orodja za hiter, kakovosten, robusten razvoj z upoštevanjem 6-Sigma miselnosti. Izobraževanje je razdeljeno v dva bloka, ki trajata vsak po pet dni. Za vsako fazo (IDOV) bomo obdelali vsa potrebna orodja za sistematičen razvoj produkta oz. procesa. Med samim šolanjem boste pridobili znanje za delo s programskima orodjema MINITAB in Acclaro DFSS. Prvi služi za statistične in grafične analize podatkov. Drugi pa vsebuje možnosti izdelave QFD, uporabo axiomatic designa, TRIZ-a itd. Vsak kandidat mora imeti s seboj prenosni računalnik, saj se med samim šolanjem izvajajo praktične vaje s pomočjo zgoraj omenjenih programov. Za čas usposabljanja dobijo kandidati demo verzije obeh programov. Podjetje se lahko kasneje odloči za nakup licence, ko ugotovi smiselnost in uporabnost programov. Kasneje uporaba programov pri izdelavi projektov ni nujno potrebna, saj večino orodij dobijo udeleženci tudi v MS excelovih datotekah.   Na koncu usposabljanja se izvede pisno preverjanje znanja, ki traja 2 uri. Po uspešno opravljenem pisnem preverjanju, kar pomeni da dosežete vsaj 60% možnih točk, bo udeleženec pridobil svoj DFSS Black Belt certifikat. Seveda pa sledi najpomembnejši test, ko mora kandidat uporabiti pridobljeno znanje na praktičnem primeru iz svojega podjetja. Uspešno izpeljan projekt, ki ga je potrebno zaključiti najkasneje v enem letu, je potrditev pridobljenega certifikata.