Specialno

V želji zadovoljiti čim širši krog strank, smo se odločili v 3ZEN ponuditi tudi specialna izobraževanja in svetovanja. Trendi ob uvajanju raznih rešitev in projektov v organizacijah kažejo, da veliko organizacij rabi pomoč in rešitve na področju definicije in prepoznavanja osnovnih poslovnih procesov, na področju sistematizacije delovnih mest, pri prijavah na razpise za pridobitev sredstev, pri preračunih LCA analize - Life Cycle Assessment življenskega vpliva na okolje , ki nastajajo v celotnem življenjskem ciklu proizvoda, pri pridobitvi oznake CE na proizvodu, pri izdelavi akcijskih načrtov za dvig produktivnosti organizacij, pri veščinah vodenja zaposlenih in prodajnih veščin. Sodelujemo s strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami na področju ponujenih svetovanj in izobraževanj.

Na mednarodnih trgih se vse pogosteje in vse intenzivneje pojavljajo zahteve kupcev po različnih certifikatih, ki dokazujejo ustreznost proizvodov zahtevanim specifikacijam in standardom. Veliko certifikatov lahko uredimo sami, oz. z partnerji iz Slovenije ali EU.

LCA-Analiza življenjskega cikla (ali ocena) je metoda ocenjevanje vpliva uporabe in / ali izdelave določenega izdelka ali materiala na okolje. Eden od ciljev ocenjevanja okoljskih bremen, vezanih na proizvod, postopek ali dejavnost, je oceniti oz. predlagati možnost zmanjšanja obremenjevanja okolja z optimizacijo porabe energije in materialov ter izpustov v okolje. Ocena vključuje celoten življenjski cikel izdelka, procesa ali dejavnosti; od pridobivanja in predelave materialov; do proizvodnje, prevozov in distribucije; uporabe, ponovne uporabe, vzdrževanja; recikliranja in ter končno odstranitev. Naj poudarim, da LCA obravnava le vpliva na okolje zaradi izdelka, ne vključuje pa gospodarske in socialne posledice izdelave in uporabe nekega izdelka.

CO2-Ogljični odtis izdelka ocenjuje samo potencial globalnega segrevanja na ravni določenega sistema (oseba, izdelek, obrat, proizvodnja ali organizacija…), medtem ko LCA ocenjuje več kategorij vplivov na okolje, ki lahko vključujejo globalno segrevanje, vpliv na zdravje ljudi, na kakovost ekosistema, rabo zemljišč…. od pridobivanja surovin do končnega uničenja. Ogljični odtis pomaga podjetju zmanjšati emisije in stroške, povezane z izdelki in storitvami.

LGA/GS-Oznaka za preverjeno varnost je prostovoljno potrdilo o tehničnem pregledu. Na področju varstva potrošnikov in VZD oznaka zagotavlja, da so izpolnjene varnostno-tehnične zahteve ter da izpolnjevanje teh zahtev preverjajo in redno nadzorujejo neodvisni akreditirani organi oz. inštituti (npr TUV, Germanischer Lloyd, SIQ, Lloyds, Bureau Veritas, ....).

EN71-1 ter EN71-3 sta standarda za varnost otroških igrač, standarda EN 1176-1 ter EN 1176-7 sta standarda za otroška igrišča in izdelavo igral za javne površine. V zadnjih letih sodelujemo z blagovnima znamkama SPRINGO in GALLUS.

CE-Oznaka kaže, da je proizvod v skladu z zakonodajo, ki to označevanje zahteva, in v primeru potreb sodelujemo s podjetji, katera rabijo certifikat CE za plasma svojih izdelkov na trg. Oznaka CE je potni list proizvoda.

ECO LABEL - Znak za okolje Evropske unije je znak za okolju prijazne izdelke. Odlikuje izdelke, ki zadovoljujejo visoke okoljske standarde ter merila glede uporabnosti. Tistega, ki ga pridobi, zavezuje k trajni strategiji varovanja okolja v celotnem življenjskem obdobju izdelka oz. storitve, ki jo ponuja tržišču. Vsak izdelek, ki ga pridobi, prestane zahtevne preizkuse primernosti za okolje, katerih rezultate potrdi neodvisni organ.

EN PLUS-standard za proizvajalce peletov, ki si želijo certificirati svojo proizvodnjo peletov EN PLUS A1 ali EN PLUS A2.

DDS (Due Dilligence System) - Uredba EU 995/2010 govori o obveznosti gospodarskih subjektov, ki prvič uvozijo papirne ali lesne proizvode na trg EU, in skladno s to uredbo morajo biti prepričani, da je uvožen material legalnega izvora, torej znanega, sledljivega izvora. Pomagamo izdelati DDS-sistem potrebne skrbnosti.

S projektnim pristopom in partnerskimi organizacijami pomagamo podjetjem pridobiti potrebne certifikate.