Projektno vodenje

Projektni management je management planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja projektov. S tem so povezani stroški, čas in kakovost doseganja ciljev (delati prave stvari) na pravi način. Obstajajo pa nevarnosti, ki lahko ogrozijo uspešno izvedbo projekta (IZVEDBA ZAMUJA, CILJI NISO DOSEŽENI, STROŠKI SO PREKORAČENI). Obstaja veliko pogojev za uspeh ali neuspeh projekta in dobro predvidevanje je le eden izmed njih. Napačno predvidevanje je prva napaka, iz katere izhaja mnogo drugih. Napake lahko strnemo v štiri nivoje managementa, ki so snovanje, planiranje, organizacija in izvedba ter nadzor projekta. V fazi snovanja projekta se pojavijo napake, ki so posledica neskladja projekta z matičnim podjetjem in se kažejo predvsem v premajhni podpori projektu in slabi definiciji projekta. Napake planiranja projekta se pojavljajo predvsem ob izdelavi časovnega in stroškovnega plana, v definiciji aktivnosti in predstavitvi plana projektnemu teamu. Najpogostejše napake pri vzpostavljanju projektne organizacije in lansiranju nalog so pomanjkanje sodelovanja, nejasni principi sodelovanja, razmejitev pristojnosti, nejasno določene meje delovanja, itd.. Napake pri kontroli projekta; plani in poročila o izvajanju niso usklajeni, v organizaciji se ne razume namen kontrole oziroma razlike med nadzorom in kontrolo; komunikacije med projektnim vodjem in člani teama so slabo definirane in slabo oblikovane. Uspešno in učinkovito obvladovanje projektov zahteva obvladovanje orodij projektnega načina dela, zasnove projektne naloge/zagonskega elaborata, metod planiranja, obvladovanje tveganj, modelov vodenja, kontroliranja, predaje rezultatov projekta naročniku in priprave zaključnega poročila projekta, kar lahko pridobimo s treningom na tem področju.