Vitkost

Vitka proizvodnja je koncept (strategija, pristop, način) za doseganje večje konkurenčnosti in stroškovne učinkovitosti (manj stroškov, izgub) najprej v naših procesih (in šele posledično tudi na izdelkih/storitvah – manj napak, izmeta, ipd.) in za doseganje cenovne konkurenčnosti na trgu.

Začetki idej o vitkem poslovanju segajo desetletja nazaj vse do Toyote (ustanovitev leta 1955), ki je z idejo Ohno Taiichi-ja (1912-1990 ) v poznih 80-tih (1980-1990)  razvila t.i. Toyota proizvodni sistem (angl.Toyota Production System = TPS). Vitka proizvodnja je tako osnovni sestavni del TPS. Vse od takrat so se orodja vitkega poslovanja izpopolnjevala, uporaba pa se je širila v proizvodnih organizacijah po svetu in prav tako v storitvah.

Način in praksa uporabe koncepta vitkosti je danes prepoznana kot najboljši način za nenehni trajni napredek in izboljšave v poslovanju organizacij. Z uporabo vitkosti (rečemo tudi strategije vitkosti, oz. principov vitkosti, oz. načina vitkega poslovanja) lahko vsaka organizacije ne glede na velikost in področje dela izboljša svoje poslovanje.

Vitka proizvodnja zahteva neprekinjeno sodelovanje vseh udeležencev procesa v smeri stalnih izboljšav proizvodnih procesov. S pomočjo uporabe orodij vitkostizboljšamoi  procese proizvajanja, povečamo kakovost, povečamo učinkovitost proizvajanja in uspešnost poslovanja. Nujno je, da v nenehne izboljšave sistematično vključimo svoje zaposlene in povečamo tudi njihovo zadovoljstvo.

Koncept vitkega poslovanja se je vse do današnjega dne razširil v različne panoge, proizvodna podjetja,  v storitve, majhna, srednja, velika podjetja povsod po svetu in danes predstavlja temelj doseganja konkurenčnosti poljubnih organizacij na osnovi nenehnega napredka. Vitko poslovanje je preverjena strategija za doseganje trajnega napredka, ki naše poslovanje prilagaja kupcu z namenom večanja vrednosti za kupca.

Strategija vitkega poslovanja govori o tem, da je potrebno ljudi (sodelavce) in sisteme, pravila, procese, organiziranost usmeriti v nenehno povečanje vrednosti za kupca, odstranjevati vse vrste izgub in anomalij v procesih.

Vitkost govori o tem, da je organizacijo potrebno spraviti in ohraniti v dobri kondiciji, da bomo lahko uspešno razvijali vrednost za kupca (končnega potrošnika).

Vitkost se osredotoča na procese in šele posledično na izdelke. Izdelki so izložek procesov. Če bodo procesi urejeni, bodo tudi izdelki ustrezni. Vitkost govori o uvajanju najboljših praks v naše poslovanje in o nenehnem napredku. Vitkost govori o kondiciji procesov v organizaciji, kakor tudi o mentalni kondiciji, to je o načinu razmišljanja sodelavcev (najprej vodilnih, odločevalcev !!!) v organizaciji. Vitkost je orodje na poti k odličnosti in k nenehnemu napredku.

Vitkost ni le nekakšna tedenska ali nekaj mesečna dieta za organizacijo, temveč življenjski stil organizacije.