Specialno

Svetovanja iz področja trajnostnega razvoja skozi certificiranje proizvodov CRADLE TO CRADLE (C2C) pomagajo razumeti pravilen pristop organizacijam in nudijo tehnični suport proizvodnji in rešitvam za realizacijo projektov. Koncept C2C je nova paradigma, ki lahko hkrati rešuje gospodarske in okoljske izzive. Pri načrtovanju izdelkov oziroma storitev koncept predlaga prenovo načina ustvarjanja in se pri tem zgleduje po procesih v naravi. Narava ne pozna odpadkov, naravni procesi pa temeljijo na energiji sonca in so prilagojeni lokalnim okoljem. Zapiranje snovnih zank omogoči sledenje ključnemu vodilu – odpadek je hrana – skupaj z drugimi načeli pa oblikovalce, razvojnike in načrtovalce prisili, da drugače začno obravnavati izdelke, storitve in nove poslovne modele. Ključna elementa privlačnosti za ambiciozna podjetja sta v konceptu C2C gotovo optimizacija stroškov, doseganje konkurenčnih prednosti in ustvarjanje novih niš. V povezavi z orodjem sistematičnega inoviranja TRIZ je lahko konkurenčna prednost inovativnih podjetij.

Z upoštevanjem teh načel lahko podjetja bistveno izboljšajo svoj strateški položaj, spremenijo poslovne modele svojega delovanja, optimizirajo stroške poslovanja, dolgoročno pa si lahko zagotovijo tudi usklajenost in združljivost s čedalje strožjimi okoljskimi zahtevami.

Nekaj več o mednarodnih oznakah, ki lahko pomagajo organizacijam na poti v trajnostni razvoj, na linku: http://www.umanotera.org/upload/files/Oznake.pdf

Za več informacij se obrnite na Marko Krajner ali mail krajner@epeaswitzerland.com