PEFC in FSC

PEFC in FSC sta sistema certificiranja sistema sledljivosti izvora lesa in papirja od poseka do končnega uporabnika. Vizija podjetja s certifikatom FSC ali PEFC, je obdržati in si izboljšati dostop na tržišče, ki zahteva okolju prijazne izdelke, dvigniti dodano vrednost izdelkom, slediti trajnostnemu razvoju, povečati vrednost blagovne znamke napram tistim, ki nimajo certificiranih proizvodov.

Cilji certificiranja po shemah FSC ali PEFC so gospodarjenje po načelih trajnosti, večnamenskosti in sonaravnosti. Končni rezultat je izdelek, narejen delno ali v celoti iz materiala, ki izvira iz certificiranih gozdov.  Certifikata FSC ali PEFC sta zagotovilo, da les za lesne in papirne izdelke prihaja iz gozdov, s katerimi se trajnostno gospodari.

FSC - O FSC zgodbi ....

Je univerzalen sistem certificiranja, ki je nastal v začetku 90-ih let kot odgovor na perečo problematiko izkoriščanja gozdov. Podpirajo ga največje in najvplivnejše okoljske neodvisne organizacije (WWF, Greenpeace ...) ter tudi Svetovna banka (World Bank). Sistem FSC običajno zahtevajo velike skupine dobaviteljev, kot npr. verige DIY (do it yourself) ali IKEA. FSC FM zagotavlja ustrezno ravnanje z gozdovi, FSC CoC sistem sledenja lesa je namenjen podjetjem in trgovinam z lesom in lesnimi proizvodi ter papirjem v nadaljnji verigi. Podjetja, ki so okoljsko osveščena, želijo plasirati svoje proizvode na zahtevnejša tržišča, želijo izboljšati sistem kontrole nad vhodno surovino, dokazujejo svoje poslovanje z FSC standardi zaradi zahtev kupcev, želijo biti del mednarodne trgovine s certificiranimi proizvodi, jim gozd in dodana vrednost lesnih proizvodov pomeni nekaj več-takšna podjetja želijo imeti FSC certifikat.

FSC zahteve za podjetja, ki se želijo certificirati, so zapisana v standardu SLEDLJIVOSTI LESA FSC-STD-40-004 v2.1, se pa v fazi certificiranja poslužujemo dodatnih standardov; FSC-STD-40-003 v2.0 - zahteve za podjetja z več samostojnimi enotami (Multi-Site); FSC-STD-40-005 v3.1 - uporaba necertificiranega (kontroliranega) lesa v certificiranih izdelkih; FSC-STD-40-007 v2.0 - uporaba recikliranega (ponovno uporabljenega) materiala.
 

PEFC - O PEFC certificiranju ....

Je svetovni certifikacijski sistem, katerega podpirajo lastniki gozdov in lesnopredelovalna ter papirna industrija. Delno ga podpirajo tudi nekatere okoljske nevladne organizacije, vendar v precej manjši meri kot FSC (razlog za to naj bi bil predvsem ta, da so te organizacije sodelovale pri vzpostavitvi FSC sistema, ne pa tudi PEFC sistema). PEFC vzajemno priznava certifikacijske sheme na nacionalni ali regionalni ravni, katere so bile razvite po kriterijih, ki se na mednarodnem nivoju priznavajo/upoštevajo pri trajnostnem upravljanju gozdov. Po sistemu PEFC je trenutno certificiranih preko 245 miljonov hektarjev gozdov in tako predstavlja vodilno certifikacijsko/presojevalno shemo v svetu.

Program PEFC podpirajo okoljevarstvene organizacije, državne ustanove, sindikati, upravitelji in lastniki gozdov, trgovci z lesom, pa tudi proizvajalci in prodajalci lesnih in papirnih izdelkov. Lesni in papirni proizvodi, ki imajo PEFC CoC certifikat, so rezultat okolju prijaznega, ekonomsko donosnega in socialno usmerjenega gospodarjenja z gozdovi. Povpraševanje potrošnikov po certificiranih proizvodih prekaša ponudbo.

PEFC na mednarodnem nivoju vodi Pan-European Forest Certification Council. Člani tega odbora so nacionalne organizacije za certifikacijo gozdov. V Sloveniji je član Zavod za certifikacijo gozdov, ki podeljuje certifikate PEFC FM ali PEFC CoC. Pri shemi PEFC govorimo o standardu PEFC ST 2002:2013.

PEFC po svetu ....