E-RECIKLIRANJE projekt

Izraz življenjski cikli (“lIfecycles”) se uporablja, ko govorimo o električnih in elektronskih napravah (proizvodih). Življenjski cikel se prične z zasnovo izdelka, sledi njegova uporaba in na koncu recikliranje. Številni proizvodi so načrtovani in izdelani z namenom ohranjanja dragocenih virov. V sistemu SENS poteka recikliranje v skladu z najnovejšo tehnologijo. Delež materialov, ki jih ni mogoče reciklirati v prvotno kakovost pa še vedno ostaja visok. Trenutni sistem popolnoma ne zapre cikla določenega materiala. Cradle to Cradle® koncept prikazuje način kako lahko vire recikliramo in ohranimo njihovo kakovost. To je prehod iz linearnega v krožni tok materialov.

  • Na ta način se ohrani vrednost vseh uporabljenih materialov iz bioloških ali tehničnih ciklov. Drugi dejavniki, vključeni v Cradle to Cradle®, so voda, obnovljivi viri energije in družbena odgovornost. Pri električnih in elektronskih napravah je izziv še toliko večji, ker so te naprave kompleksne.
  • Projekt sodelovanja med EPEA Switzerland in SENS fundacijo želi prikazati in izvajati Cradle to Cradle® pristop pri električnih in elektronskih naprav.
  • Zdaj se viri zbirajo in reciklirajo z vedno večjo učinkovitostjo. S sistemom SENS je narejen korak naprej v Cradle to Cradle® konceptu. Povečali smo tudi učinkovitost virov. Do izgub pride takoj, ko so proizvodi v zibelki (ko se začne proizvodnja). Odpadki in emisije pa so neizogibni, ko je izdelek v “grobu”, če se virov ponovno ne uporabi.
  • V prihodnosti želimo, ne samo odstraniti problematične materiale iz cikla materialov, ampak tudi opredeliti izdelke z uporabljeno “varno kemijo” in dati materialom zeleno luč za uporabo (na primer za uporabo ogljikovega dioksida kot živilo).
  • Cilj tega pristopa je ohraniti kakovost surovin skozi več življenjskih ciklov. Oblikovanje izdelkov je usmerjeno k izbiri materiala z upoštevanjem ohranjanja kakovosti. Surovine so izbrane in ustrezno obdelane. Na nekaterih področjih se izkaže, da so lahko materialni stroški višji kot pri konvencionalnih izdelkih. To podjetjem zagotavlja zaščito pred rastjo cen surovin in kakovost surovega materiala.