Zagon in izvedba projekta

Trening s področja projektnega vodenja je namenjen temu, da se udeleženci naučijo učinkovite priprave, zagona, izvedbe in zaključka poljubnega projekta. S tem so povezane aktivnosti planiranja, organiziranja, vodenja in nadziranja projekta.  Uvodna vsebina je spoznavanje osnovnih orodij projektnega managementa. Vsebino v nadaljevanju nadgradimo v praktično usmerjeno učinkovito pripravo zagonskega elaborata projekta, definiranje ciljev projekta, plana projekta, analizi tveganj, ipd. (skratka pripravi zagonske dokumentacije). Predstavljen bo praktičen model projektov razvoja novih izdelkov/storitev. Udeleženci se naučijo kako učinkovito izvesti in nadzirati projekt v skladu z zagonskim elaboratom projekta. Poudarek na šolanju je tako na trdih kot na mehkih veščinah obvladovanja projekta in sprememb na projektu, vodenju ljudi in obvladovanja konfliktov. Na koncu se naučimo kako zaključiti projekt in pripraviti zaključno poročilo projekta po praksi najboljših na svetu. Udeleženci se naučijo kako pripraviti zaključno poročilo projekta. Udeležba je možna tudi po posameznih sklopih (npr. samo posamezen dan).