Razvoj izdelkov in storitev

Trening je namenjen sodelavcem v proizvodnih in storitvenih organizacijah. Tema je spoznavanje vsebine s področja planiranja in priprave, ter izvedbe projektov razvoja izdelkov in storitev. Udeleženci spoznajo posebnosti takšnih bprojektov, generacije razvoja izdelkov ter sodobne modele in trende. Na praktičnih primerih bo predstavljen sodobni način zasnove takšnih projektov. Naučili se bomo katere vidike pri tem upoštevati in kako učinkovito zasnovati in izpeljati projekt razvoja inovativnih izdelkov in storitev. Predstavljena bodo orodja kot je QFD, KANO, sočasni razvoj, ter vidik obvladovanja celotnega življenjskega cikla izdelka, vključno s poprodajnimi aktivnostmi, ter kako je to lahko podlaga za razvoj inovativnih rešitev in konkurenčnih izdelkov.  Zasnova in razvoj konkurenčnih izdelkov in storitev zahteva inovativnost in interdisciplinarni teamski projektni pristop in novost - TRIZ - sistematično inoviranje v razvoju izdelkov. Prikazan bo projektni model sodelovanja med različnimi službami. Naučili se bomo kako lahko na tej podlagi učinkoviteje razvijamo prave izdelke na pravi način (činkoviteje in uspešneje). Posebna dodana vrednost tega treninga so bogate izkušnje izvajalcev tega treninga, ki jih imajo iz gospodarstva.