Lean Master

Lean Master bo na usposabljanju detajlneje spoznal in uporabil klasična orodja vitkosti in orodja za učinkovitejše delo z ljudmi (motivacija, komunikacija,...). Pridobil bo tudi znanje kako novonastalo stanje vzdrževati in ga nadalje izboljševati. Usposabljanje traja pet dni in je razdeljeno v dva bloka (3+2). Tekom šolanja mora udeleženec pričeti s svojim projektom (prenos pridobljenih znanj v prakso) in zaključiti projekt najkasneje v treh mesecih. Dodatno v sklopu treninga nudimo t.i. coaching (enodnevni) v samem podjetju udeleženca, kjer pomagamo pri delu na projektu.