DFSS

DFSS je 6-Sigma sistematika za sistematičen razvoj novih procesov in produktov. Je sistematična zasnova, ki ni standardizirana kot DMAIC, in poznamo več različic sistematik (DMEDI, DICOV, IDOV itd.). Vse uporabljajo enaka orodja, tako da je rezultat enak. Najbolj razširjena je IDOV, ki se je lahko naučite v 6-Sigma Akdemiji. Začnite sistematično razvijati vaše produkte in procese, kar bo zmanjšalo stroške razvoje, skrajšalo čas razvoja in zagotavljalo najvišjo kakovost ter robustnost produktov.