6-SIGMA

Osnovna sistematika metodologije 6-Sigma je DMAIC, ki je namenjena izboljšavi obstoječih procesov in produktov. S pridobljenimi znanji bodo Green ali Black Belti usposobljeni za izvedbo projektov sistematičnih izboljšav. Povprečeni prihranki 6-Sigma projektov znašajo 70.000 EUR/leto. Udeleženci bodo spoznali orodja vseh faz in jih že med šolanjem uporabili na svojem konkretnem problemu. Green Belti se spoznajo s 6-Sigmo v treh blokih, ki skupno trajajo 10 dni. Black Belt usposabljanje je nadgradnja Green Belta z dodatnimi 10 dnevi usposabljanja.