Vitkost

Vitkost je danes prepoznana kot najboljši način za doseganje konkurenčnosti poslovanja na osnovi nenehnega napredka. Osredotoča se na procese in na odstranjevanje vseh vrst izgub v procesih (čakanje, zaloge, preveč vrednosti, gibanje, napake, itd.). S pridobljenimi znanji bodo Lean praktiki in Lean Mastri usposobljeni za izvedbo projektov v praksi na osnovi nenehnih sistematičnih izboljšav. Udeleženci bodo spoznali orodja vitkosti in jih že med šolanjem uporabili na svojem konkretnem projektu. Lean praktiki se spoznajo s klasičnimi orodji vitkosti v dveh blokih, ki skupno trajajo 5 dni. Lean master usposabljanje je nadgradnja Lean praktika z dodatnimi 5 dnevi usposabljanja. Poudarek je tudi na vodenju in na mehkih veščinah uvajanja in vzdrževanja stanja vitkosti.