VPELJAVA

Najprej mora nekdo v podjetju pridobiti specifično znanje o filozofiji, načelih, temeljih, meritvah in metodologijah zahtev procesov. Nadalje je potrebno skleniti da imamo priložnosti in možnosti. Potem se je potrebno odločiti, če smo pripravljeni investirati čas, ljudi in napor za dosego željenih ciljev. Izvršilni management mora vzgajati in vzpodbujati uvajalni proces metodologije šest sigma (Six Sigma). Ta "tim" ne sme odpovedati pri svojem izvajanju in komuniciranju metodologije Šest Sigma. Šest Sigma (Six Sigma) ni igra za gledalce, ampak jo mora voditi vodstvo.