ZGODOVINA

Začetki in zametki 6-Sigme segajo v sredino osemdesetih let v podjetje Motorola, kjer so bili popolnoma nezadovoljni s takratno kvaliteto izdelkov. Tudi njeni odjemalci niso bili zadovoljni, zato se Motorola znajde pod hudimi pritiski. Inženir Bill Smith se je domisli drugačne metode opazovanja napak in izmeta kot je bil dosedanji standarden način opazovanja napak in izmeta. Napake so pričeli opazovati v milijonih in ne na tisoč izdelkov, kar je odražalo skoraj stoodstotno kvaliteto. Zaposleni so z veseljem sprejeli novo metodologijo, ki so jo poimenovali 6-Sigma in v kratkem obdobju je postala več kot samo to. Z novo iniciativo, kulturo, filozofijo in metodologijo se Motoroli povrne investicija v 6-Sigmo v milijardah dolarjev. V ZDA so tekmeci prežeče opazovali napredek Motorole in so se kmalu podstopili uvajanja 6-Sigme. S popolno implementacijo sledijo podjetja GE, Allied Signal, Honeywell, Cisco Systems in mnoga druga. Okoli leta 2000 so imela podjetja v ZDA že preko sto let industrijskih izkušenj s Six Sigmo. V glavnem je prevladovala metodologija v proizvodni industriji, vendar mnogi so začutili, da bi lahko 6-Sigmo uporabili tudi v storitvenih procesih. Na stari celini prav tako začenjajo opažati, kako vplivna je metodologija, a se je bojijo zaradi pomanjkanja znanja in razumevanja le te. Sedaj je na začetku razvoja, toda se zelo hitro širi in nastopa že skoraj v vseh panogah. Glavni vodilni sili v Evropi sta Nemčija in Velika Britanija. V ostalih državah Evrope, kamor sodi tudi Slovenija, je 6-Sigma še v povojih. V Sloveniji je resno pristopilo k uvajanju in uporabi 6-Sigme le peščica podjetij (Johnson Control, BSH Hišni aparati, Gorenje, Kovinoplastika Lož, Goodyear, Hidria AET, Iskra Avtoelektrika, itd.). Za primerjavo bom navedel podatek iz leta 2007 za Ameriko, kjer je uporabljalo metodologijo 53% podjetij seznama Fortune 500. Še bolj zgovoren podatek je za seznam Fortune 100, saj je kar 82 podjetij uvedlo in uporabljalo to metodologijo.