Marko Krajner

mag. Marko Krajner, univ. dipl. ing.: Več kot 17 let delovnih izkušenj v različnih proizvodnih okoljih v povezavi z razvojem in konkurenčnostjo organizacij. Uvajam inovativne poslovne procese in modele v produkcijskih podjetjih in storitvenih organizacijah preko uvajanj sistemov optimizacije poslovanj, certifikatov trajnostnih proizvodov, metodologij konkurenčnosti in kreativnosti, krožnega gospodarstva po konceptu CRADLE TO CRADLE. V zadnjih 10 letih imam preko 350 uspešno zaključenih svetovalnih projektov. Veliko časa posvečam vitkim procesom in vitki administraciji. Sodelujem z inštitucijami na področju ocenjevanja poslovnih procesov in tehnoloških projektov ter prenosa znanj v proizvodne in storitvene organizacije. Sem ocenjevalec C2C projektov in partner v EPEA Switzerland, partner v Datalyzer International, ter član več strokovnih združenj v Sloveniji in tujini.