Lean 6-Sigma Green Belt

Termini blokov usposabljanja:
  1. 14.05.2018 do 16.05.2018
  2. 11.06.2018 do 13.06.2018
  3. 09.07.2018 do 12.07.2018
Katalog izobraževanja
Lokacija: Ljubljana oz. lokacija bo naknadno določena z udeleženci izobraževanja (po možnosti v podjetjih udeležencev)
Cena 3.000 EUR + DDV na osebo
Vsak tretji udeleženec iz istega podjetja ima 30% popusta.
Cena vključuje kotizacijo, obsežno pripadajočo literaturo v slovenskem jeziku, napitke med odmori in kosila.