PEFC in FSC

  • Dolgoletne strokovne izkušnje z delom v lesnopredelovalni in pohištveni industriji nam zagotavljajo, da vas lahko izobražujemo o pridobitvi certifikatov PEFC in FSC.
  • 3ZEN vam nudi izobraževalne storitve pri certificiranju sledenja papirja in lesa (COC-Chain of Custody) za gozdarsko, lesnopredelovalno, papirniško, tiskarsko, založniško industrijo, kot tudi ostale sorodne panoge, kjer vstopa lesa kot sestavni del v produkcijsko verigo.
  • Nudimo storitve izobraževanja po svetovno priznani shemi FSC (Forest Stewardship Council).
  • Nudimo storitve izobraževanja po shemi PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes).
  • Certificirana podjetja zagotavljajo družbeno odgovorno ravnanje z gozdom, lesom in lesnimi proizvodi.
  • Verjajmemo, da se bodo podjetja skozi PEFC ali FSC certificiranje lažje odločala za CRADLE TO CRADLE certificiranje v prihodnji finančni perspektivi EU.
  • Prednosti, ki jih vidimo v 3ZEN za certificirana podjetja v naslednjih letih, so lažji obstanek na trgu, nenehne izboljšave v poslovanju in trajnostni razvoj, zavedanje potrošnikov o pomenu blagovnih znamk FSC in PEFC, in konkurenčni produkti na trgu.

EUTR (European Timber Regulation) uredba; Ta uredba je nadgradnja uredbe EU 995/2010 Evropskega parlamenta o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode. S EUTR uredbo se uresničuje želja EU po zmanjšanju tveganja dajanja na notranji trg nezakonito pridobljenega lesa in lesnih proizvodov. Legalnost lesa in s tem pomen FSC in PEFC lesa in lesnih proizvodov dobiva na veljavi, uredba je začela veljati dne 3.3.2013. Po dogovoru organizacijam pomagamo pri DDS ocenjevanju legalnosti nabavne verige in jim svetujemo implementacijo sistema potrebne skrbnosti (Due Dilligence System).

  • V Uredbi o zelenih javnih naročilih sta certifikata FSC ali PEFC eden od zadostnih pogojev o izponjevanju zahtev javnega naročanja.
  • Več o lastnikih certifikatov je moč izvedeti na uradnih spletnih straneh FSC; www.fsc-info.org, ter na PEFC; www.pefcregs.info