Dušan Gošnik

Dušan GošnikMag. Dušan Gošnik: imam več kot desetletne izkušnje v gospodarstvu kot vodja projektov na področju inoviranja v razvoju, proizvodnji izdelkov in optimiranja procesov v mednarodnem okolju. Od leta 2008 dalje se profesionalno ukvarjam z izobraževanjem in svetovanjem na trgu in v podjetjih s področja projektnega managementa in vitkosti. Pri Mednarodnem združenju za projektni management IPMA v sem IPMA-CSPM (certificirani senior projektni manager). Prav tako sem pri IPMA tudi mednarodno certificiran presojevalec za projektno odličnost IPMA-PMA. Opravil sem šolanje Six sigma green belt GB. V tujini (UK) sem prav tako opravil šolanje s področja vitkosti (Lean). Kombinacija  tehničnih znanj in znanj s področja managementa, usmerjenost v rezultate, sistematičnost in prilagodljivost se je izkustveno dobro izkazala. Sem magister poslovodenja in organiziranja in magister strojništva iz gospodarstva. Vseh novih šolanj se redno intenzivno udeležujem v tujini. Prav tako sem ustanovni in aktiven član Strokovnega društva za operativno odličnost Slovenije.