6-Sigma Black Belt

Termini blokov usposabljanj:
  1. 04.06.2018 do 08.06.2018
  2. 02.07.2018 do 06.07.2018
Katalog izobraževanja
Lokacija: Ljubljana oz. lokacija bo naknadno določena z udeleženci izobraževanja (po možnosti v podjetjih udeležencev)
Cena: 4.500 EUR + DDV na osebo
V primeru zgodnje prijave do 24. maja 2018 nudimo 20% popusta.
Vsak tretji udeleženec iz istega podjetja ima 30% popust.
Vključena kotizacija, obsežna pripadajoča literatura v slovenskem jeziku, napitki med odmori in kosila.