Cradle to Cradle workshop

cradle to cradle workshop

Cradle to Cradle Workshop z LCA – Ocena življenjskega cikla

  Datum: 16. November 2018
09:00 – 09:15 Predstavitev

• Predstavitev udeležencev

• Predstavitev 3ZEN IN EPEA Switzerland

• Namen in cilj dogodka

 

 

Marko Krajner

09:15 – 10:00 Cradle to Cradle® Innovacije

Preoblikovanje obstoječih procesov in virov

• Inovacije zahtevajo spremembe

• Prehod iz pasivnega v aktiven poslovni model

• Management sistem in integracija s certificiranjem

• Cradle to Cradle Certified ™ certifikacija

• Razširitev: povečanje vrednosti

• Ustvarjanje povpraševanja: ‘pull’ učinek

• Preoblikovanje: od ‘downcyclinga’ do ‘upcyclinga’

 

 

Marko Krajner / Albin Kälin

10:00 – 10:30 LCA – Life Cycle Assessment

Postopek zbiranja podatkov surovin, proizvodnih postopkov in transporta

Vrednotenje vplivov

Vrednotenje ogljičnega odtisa

Optimizacija vpliva na okolje

Ponovno vrednotenje zaradi zastarelosti podatkov

Potencial za podjetja

 

 

Roman Kunič

10:30 – 11:00 Odmor
11:00 – 12:00 RAZPRAVA

• Zeleni materiali, pravi materiali?

• Je trajnostno načrtovanje možno?

• Izgradnja poslovanja: kaj moramo spremeniti?

• Strategija produktnega oblikovanja

• Design, proizvodnja in marketing

• Študija izvedljivosti – Zapiranje zanke

• Naložbe

• Tržni potencial

 

 

Albin Kälin / Roman Kunič (Moderiranje)

12:00 – 13:00 Kosilo
13:00 – 13:15 Zaključek
13:15 – 14:00 Po želji bomo izvedli individualne sestanke s predstavniki zainteresiranih podjetij, da bi razpravljali in po najboljših močeh pomagali pri nadaljnjih korakih, tveganjih in priložnostih

 

 

Albin Kälin /

Marko Krajner / Roman Kunič

Kotizacija: 150 EUR/osebo (vsaka 3. oseba iz iste organizacije ima brezplačno udeležbo) 

Predavatelji na Cradle to Cradle workshop-u bodo:

Marko Krajner, 3ZEN d.o.o.

Roman Kunič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo,

Albin Kälin, EPEA Switzerland GmbH