SMED in OEE delavnica

SMED in OEE

Zakaj SMED in OEE delavnica?

SMED in OEE delavnica je 1- oz. več-dnevna delavnica, kjer:

 • bodo udeleženci začeli razmišljati v smeri vitkosti pri menjavah;
 • se bodo naučili  uporabe orodij SMED in OEE v praksi;
 • bodo zasnovali  spremembe za svoje proizvodne procese;
 • SMED in OEE (več o obeh orodjih: SMED in OEE) bo podlaga za doseganje dolgoročne konkurenčne prednosti podjetja.

Kdaj: 17. september 2019

SMED in OEE delavnica

SMED in OEE delavnica – Pregled vsebine:

09:00 – 12:00

 • Osnove vitke proizvodnje, procesi, pomen, kratek pregled
 • Izgube v procesih, vrste, razlaga, primeri, pojasnila,  VAJA
 • Izkoriščenost opreme OEE, kaj je OEE, pomen, faktorji, kako se izračuna
 • Faktorji OEE podrobno (izraba časa, produktivnost, kakovost)
 • OEE in menjave orodij, SMED, vplivi in učinki na naše procese / podjetje

12:00 – 13:00 Kosilo

12:00 – 16:00

 • Izračun OEE, VAJE – IZRAČUNI, PASTI, PRIMERI, POJASNILA
 • 5S kot podpora SMED, VAJA, PRIMER
 • Osnove SMED (kaj je SMED, zakaj SMED, kako)
 • 4-koračna metoda SMED (podrobni pregled kako se izvede)
 • TEAMSKO DELO: Simulacija menjave – SMED (4 koračna delavnica na primeru menjave – 3ZEN simulacija, kako se pripravimo na SMED, določitev vlog, kako posneti stanje, katere podatke zajeti, analiza stanja – poti, orodij, izgub, razvoj izboljšav, uvajanje izboljšav, menjava po ukrepih – nova simulacija , analiza – diagram ukrepi/koristi, kako razvijemo plan ukrepov in nadaljnji koraki.)

15:30 – 16:00 Povzetek spoznanj

SMED in OEE delavnica je namenjena:

 • Direktorjem, managerjem,
 • Vodjem proizvodnje, izmenovodjem, mojstrom,
 • Vodjem kakovosti, članom teamov kakovosti,
 • Vodjem tehnologije, razvoja in sodelavcem različnih tehničnih služb,
 • Operaterjem strojev, vzdrževalcem, članom teamov za stalne izboljšave,
 • Vodjem in sodelavcem v nabavi, logistiki.

Investicija v SMED in OEE delavnico:

= 290 EUR + DDV na udeleženca (za 1-dnevni trening na trgu)

Kotizacija vključuje barvno tiskano literaturo v slovenskem jeziku, napitke med odmori in kosilo. Možen dogovor za dodaten popust pri udeležbi več oseb iz istega podjetja.

Možna je interna izvedba  delavnice v vašem podjetju, kjer bodo udeleženci na konkretnih primerih izvedli praktični del.

Kraj izvedbe: Ljubljana oz. pri vas v podjetju

Prijava…

 

 

6-Sigma Green Belt

Green Belt

6-Sigma Green Belt je 10-dnevno izobraževanje, kjer se udeleženci naučijo uporabljati sistematiko DMAIC in orodja, ki nastopajo v njej. Šolanje je razdeljeno na tri sklope in med sklopi je običajno 3-4 tedne časa za delo na konkretnem projektu. To je prva stopnja v 6-Sigma izobraževanju, ki ga je pa možno nadgraditi z dodatnim 10-dnevnim izobraževanjem za 6-Sigma Black Belt.

Termini sklopov za 6-Sigma Green Belt:       

 1. blok (3 dni): 15.-17. oktober 2019
 2. blok (3 dni): 13.-15. november 2019
 3.  blok (4 dni): 09.-12. december 2019

Kje: Ljubljana oz. lokacija bo naknadno določena z udeleženci izobraževanja (po možnosti v podjetjih udeležencev)

Cena: V tem terminu nudimo 20% popust: namesto 3.000 EUR+DDV na osebo je cena v tem terminu 2.400 EUR+DDV. Dodatno je možno pridobiti še 200 EUR subvencije na osebo. Cena vključuje kotizacijo, obsežno pripadajočo literaturo v slovenskem jeziku v tiskani obliki, napitke med odmori in kosila.

Prijava…

V 6-Sigma Green Belt izobraževanju boste dobili osnovne informacije o 6-Sigmi in se spoznali z orodji in tehnikami, ki se uporabljajo skozi vseh pet faz sistematike DMAIC. Usposobljeni boste voditi in izpeljati enostavne do srednje težke projekte po sistematiki DMAIC oz. boste lahko pomagali Black Beltu pri večjem in zahtevnejšem projektu. Med samim šolanjem boste pridobili znanje za delo s programskim orodjem MINITAB, ki služi za statistične in grafične analize podatkov. Pogosto obstaja bojazen pri uporabi nove programske opreme, a dosedanje izkušnje kažejo zelo pozitiven odziv udeležencev pri uporabi tega programa. Omogoča enostavno vizualizacijo in interpretacijo podatkov.

Udeleženci naj pridejo na prvi blok z okvirno idejo za projekt, ki ga bodo vodili in izvajali skozi celotno šolanje. Običajno so prvi projekti povezani z zmanjšanjem izmeta, zvišanjem izkoriščenosti opreme, skrajšanjem pretočnega časa itd. Delo na projektu je obvezno in le uspešno zaključen projekt vam zagotovi pridobitev certifikata o opravljenem šolanju za Green Belta. Običajno so prihranki že prvega, učenga projekta večkratnik investicije v izobraževanje. Vsi udeleženci morajo imeti s seboj na vseh blokih prenosni računalnik.

Več informacij…

Osnove vitke proizvodnje

Osnove vitke proizvodnje

Vsak proizvodni proces je možno izboljšati in ga narediti bolj vitkega, z manj izgubami. Izgube so povezane s PRODUKTIVNOSTJO, so prikrite in jih je sistematično mogoče identificirati in izločiti iz procesa. Z uporabo vitkosti lahko vsaka organizacija izboljša svoje poslovanje. Na 2-dnevni delavnici OSNOVE VITKE PROIZVODNJE vas bomo naučili in usposobili za uporabo orodij vitkosti v praksi.

Kdaj: 12.-13. november 2019

Delavnica bo zajemala pregled osnovnih temeljnih vsebin s področja vitke proizvodnje, razlag in primerov uporabe orodij vitke proizvodnje, praktične primere uporabe orodij in analiz.

Udeleženci 2-dnevne DELAVNICE OSNOVE VITKE PROIZVODNJE bodo:

 • v slovenskem jeziku dobili pregled nad vsebino in uporabo orodij vitke proizvodnje;
 • naučili se pomena in uporabe orodij vitkosti v praksi;
 • na praktičnih primerih spoznali pomen orodij in vplivov izboljšav na procese;
 • na delavnici se boste naučili UPORABE ORODIJ VITKOSTI in USPOSOBILI analizirati stanje in vzpostaviti vitke procese v vaši proizvodnji.

PRAKTIČNA 2-dnevna DELAVNICA je investicija in bo na vaše podjetje imela več učinkov:

 • udeleženci boste začeli razmišljati v smeri vitkosti procesov;
 • naučili se boste uporabe novih orodij za doseganje vitkosti;
 • uvedli boste spremembe v svoje proizvodne procese;
 • spremembe bodo imele dolgoročne pozitivne učinke v vašem poslovanju ustvarili boste podlago za doseganje dolgoročne konkurenčne prednosti na osnovi nenehnih izboljšav.

Udeleženci boste po zaključenem treningu v praksi znali prepoznavati priložnosti za izboljšave in takoj začeli uporabljati orodja vitkosti za nenehno izboljševanje produktivnosti VAŠIH proizvodnih procesov.

Pregled vsebine 2-dnevne delavnice Osnove vitke proizvodnje:

DAN 1: (09:00-16:00h)

09:00h – 11:00h:

 • Uvod v vitkost
 • Zgodovina vitkosti, osnovna ideja vitkosti, cilji vitkosti,  VAJA
 • Osnovni pregled orodij vitkosti
 • Izgube v procesih – odkrivanje in odstranjevanje, razlaga, primeri, podrobno, VAJA – izgube v mojem procesu

12:00 – 12:30h premor (skupno kosilo)

12:30h dalje do 16:00h ….

 • ….nadaljevanje – Izgube v procesih – odkrivanje in odstranjevanje, podrobno;
 • TEAMSKO DELO: Simulacija vitke proizvodnje z uporabo orodij vitkosti …KAIZEN uvajanje izboljšav v

simuliran proces, analize učinkov

posameznega orodja vitke

proizvodnje

16:00h zaključek dneva 1

DAN 2: (09:00-16:00h)

09:00h – 11:00h:

 • Orodje VSM – Analiza in izboljšanje toka procesa, razlaga, primer, VAJA,
 • YAMAZUMI diagram, razlaga,

12:00 – 12:30h premor (skupno kosilo)

12:30h dalje do 16:00h

 • Orodje OEE – izkoriščenost opreme, VAJA OEE
 • Zanesljivost vizualne kontrole,

         VAJA – teamsko delo,

         simulacija

 • orodje 5x ZAKAJ, primer

         VAJA  na primeru

 • Orodje ISHIKAWA diagram, VAJA
 • Orodja 5S, SMED, TPM (CPV), pregled
 • Uvajanje vitkosti v praksi
 • Povzetek spoznanj
 • Podelitev potrdil o udeležbi

16:00h zaključek dneva 2

 

Prijava…

Sistematično inoviranje – TRIZ

TRIZ Level 1

Pridružite se naslednjemu izobraževanju Sistematično inoviranje – TRIZ Level 1:

Kdaj: 22.-24. oktober 2019

Kje: Ljubljana oz. lokacija bo naknadno določena z udeleženci izobraževanja (po možnosti v podjetjih udeležencev)

Cena: 950,00 EUR + DDV na osebo. Vsak 3. udeleženec iz istega podjetja ima 50% popusta.

Prijava…

Program delavnice TRIZ Level 1

Inovativnost je ena najpomembnejših konkurenčnih prednosti. TRIZ omogoča kreiranje inventivnih rešitev v krajšem času in napovedati prihodnost tehničnih sistemov. Omogoča, da je lahko vsak kreativen oz. inovativen. TRIZ je obširna metodologija, ki vsebuje kopico uporabnih orodij.

Na tri dnevnem izobraževanju bomo s pomočjo teorije in prakse spoznali naslednje teme:
Kaj je TRIZ? (osnove, zgodovina, princip delovanja,…)
Razmišljanje 9 polj (pregled sistema v različnih časovnih obdobjih in na različnih nivojih)
Funkcijska analiza (pregled komponent sistema in njihovih medsebojnih vplivov s poudarkom na funkcije)
Inkrementalna izboljšava (prvi prikaz možnosti manjših izboljšav funkcij v procesu)
Vrednostna analiza (prikaz razmerja funkcij komponent in njihovih cen)
Trimanje (poskus odstranitve komponente iz sistema)
Analiza izvornega vzroka (spoznavanje orodij za odkrivanje izvornega vzroka oz. najpomembnejšega protislovja za rešitev problema)
Transfer značilnosti (primerjava dveh ali več sistemov in prenos pozitivnih lastnosti iz enega na drug sistem)
Znanstveni efekti (obstajajo zbirke efektov, ki lahko olajšajo reševanje problemov)
40 inventivnih principov (najbolj poznano orodje TRIZ-a, povzetki posplošenih rešitev iz pregleda patentov)
Tehnično protislovje (osnovno orodje za reševanje protislovij s pomočjo matrike protislovij in 40 inventivnih principov)
Fizikalno protislovje (orodje za reševanje protislovij s pomočjo separacijskih principov in 40 inventivnih principov)
Uvod v standardne inventivne rešitve (obstaja 76 standardnih rešitev za reševanje problemov)
Uvod v tehnično evolucijo (trendi in razvoj sistemov).

Zadnji dan izobraževanja se izvede pisno preverjanje znanja in udeleženci, ki uspešno opravijo test, bodo prejeli MA TRIZ certifikat za stopnjo 1. Certifikat podeljuje mednarodno združenje MA TRIZ (www.matriz.org). Delavnico bo vodil Matej Hohnjec, ki ima certifikat s strani MA TRIZ, za izvedbo izobraževanja TRIZ Level 1.

6-Sigma Black Belt

Black Belt

6-Sigma Black Belt izobraževanje je namenjeno posameznikom, ki se bodo v podjetju ukvarjali z najzahtevnejšimi problemi. Pogoj za udeležbo na tem izobraževanje je predtem udeležba na 6-Sigma Green Belt izobraževanju.

Termina blokov za 6-Sigma Black Belt:

 1. blok (5 dni): 01.-05. junij 2020
 2. blok (5 dni): 29. junij.-03. julij 2020

Kje: Ljubljana oz. lokacija bo naknadno določena z udeleženci izobraževanja (po možnosti v podjetjih udeležencev)

Cena: 4.500 EUR+DDV na osebo. Cena vključuje kotizacijo, obsežno pripadajočo literaturo v slovenskem jeziku, napitke med odmori in kosila. Za zgodnjo prijavo do 21. maja 2019 nudimo 30% popust.

Prijava…

6-Sima Black Belt izobraževanje je nadgradnja Green Belt Traininga. To pomeni še dodatnih deset dni izobraževanja, ki poteka v dveh blokih po pet dni. V teh desetih dneh boste predvsem poglobili statistično znanje ter se seznanili z orodji za načrtovanje poskusov (Design of Experiments), računanjem toleranc in simulacijo. Poudarek je na fazi Analyze in Improve. Načrtovanje poskusov je zelo močno orodje za iskanje vplivnih faktorjev in iskanje pravih nastavitev ključnih faktorjev, da dobimo čim boljši rezultat. Prednost tega pristopa je, da dobimo informacijo kako pomemeben je posamezen faktor in kakšni so tudi medsebojni vplive med faktorji. Pri tolerancah najpogosteje uporabljamo pristop “najslabši primer” (worst case), ki se pa potem v realnosti zelo redko pojavi. Na ta način so velikokrat tolerance sestavnih delov preozke, kar posledično pomeni tudi (pre)drage sestavne dele. Izkaže se, da so lahko tolerance delov pogosto za 40% ali več večje kot pri najslabšem primeru, a še vedno vse deluje.

Tako boste pridobili znanja za vodenje in izvajanje najzahtevnejših projektov. Udeleženci morajo imeti s seboj obvezno prenosni računalnik. Tudi pri tem izobraževanju uporabljamo programsko orodje MINITAB. Za izvedbo izobraževanja morajo biti vsaj 4 kandidati.

Kandidati morajo po šolanju zaključiti projekt, da pridobijo certifikat za Black Belt. Projekt mora biti izpeljan na realnem problemu iz podjetja in rezultate projekta potrdi tudi vodstvo podjetja. Praviloma so prihranki že tega učnega projekta večkratnik investicije v izobraževanje.

Več informacij…