6-Sigma

6-Sigma (Six Sigma)

6-Sigma metodologija je namenjena sistematičnemu izboljševanju produktov in procesov. 6-Sigma je predvsem sistematičen in standardiziran pristop za izboljšanje produktov ter procesov. Njena glavna prednost je sistematičnost ter odločanje na podlagi podatkov, številk in dejstev. 6-Sigma se uporablja za kompleksnejše probleme, kjer rešitev še ni znana, in se kaže potreba po znanju sodelavcev različnih področij – tima. Za 6-Sigma projekte je značilno, da se ukvarjajo z ozko omejenim problemom, ki se ga razišče v globino. Glavni cilj je seveda prepoznati ključne vzroke problema in ključne inputne spremenljivke, ki imajo največji vpliv na problem. To zagotovo ni lahka naloga in zahteva svoj čas in ostale resurse. Tako 6-Sigma projekti trajajo od 3 do 6 mesecev in imajo tudi nezanemarljiv finančni učinek. Pogosto so finančni prihranki okrog 50.000 do 70.000 EUR na letnem nivoju. Je pa bilo tudi v Sloveniji že kar nekaj projektov s finančnim učinkom preko 200.000 ali 300.000 EUR na leto.

6-Sigma

V Sloveniji jo uporabljajo predvsem večja podjetja, kot na primer: Domel, Iskra, Hidria, Hella Saturnus Slovenija, Iskra Mehanizmi, ETI, LTH Castings, BSH Hišni aparati itd. V svetu se je poleg vitkosti (Lean-a) uveljavila kot pomembnešja metodologija sistematičnih, stalnih izboljšav. Na samem začetku se je uporabljala izključno v proizvodnih procesih. Kasneje se uveljavila tudi v storitvenih in podpornih procesih. Tako se 6-Sigme poslužujejo tudi v bankah, zavarovalnicah, bolnicah.

6-Sigma sistematike

– DMAIC (Define-Measure-Analyze-Improve-Control) je osnovna 6-Sigma sistematika in je namenjena projektom izboljšav obstoječih produktov in procesov. Je standardizirana in je nekako sinonim za 6-Sigmo. Njene glavne prednosti so sistematičen pristop, sprejemanje odločitev na podlagi številk, podatkov in dejstev ter projektni pristop. Prva nivo znanja lahko pridobite na Green Belt izobraževanju.

6-SIgma DMAIC

DFSS (razvoj novih produktov in procesov). Tu sistematika ni standardizirana, a najpogosteje se uporablja sistematika IDOV (Identify-Design-Optimize-Validate). Nastala je po več kot desetih let uporabe osnovne sistematike DMAIC, ko se je porodila ideja, da bi že v razvoju uporabljali del teh orodij in tako zmanjšali število napak za kasnejše odpravljanje. Najpogosteje jo uporabljamo v oddelku razvoja, a v kasnejših fazah se seveda priključijo tudi oddelki tehnologije, proizvodnje in kakovosti. Cilj je narediti čim boljše produkte in procese.